Giảng viên: TS Lê Thẩm Dương

khóa học online Tư duy đột phá giá rẻ

Tư duy đột phá

Giảng viên khóa học: TS LÊ THẨM DƯƠNG ♥ Bài giảng: 14 bài học/ 02 giờ 20 phút ♥ Học viên đăng ký: 153 ♥ Giá gốc: 700.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng...
khóa học online Quản trị cuộc đời - Đường đến thành công giá rẻ

Quản trị cuộc đời – Đường đến thành công

Giảng viên khóa học: TS LÊ THẨM DƯƠNG ♥ Bài giảng: 11 bài học/ 02 giờ 31 phút ♥ Học viên đăng ký: 1.003 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng...

KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

KHÓA HỌC MỚI CẬP NHẬT