Giảng viên: Trần Duy Thanh

Khóa học online Lập trình Android toàn tập giá rẻ

Lập trình Android toàn tập

Giảng viên khóa học: TRẦN DUY THANH ♥ Bài giảng: 81 bài học/ 30 giờ 33 phút ♥ Học viên đăng ký: 100 ♥ Giá gốc: 700.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
khóa học online Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng giá rẻ

Lập trình WinForm với C#: 10 ứng dụng

Giảng viên khóa học: TRẦN DUY THANH ♥ Bài giảng: 43 bài học/ 20 giờ 28 phút ♥ Học viên đăng ký: 153 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 299.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
khóa học online Toàn tập ngôn ngữ lập trình C# giá rẻ

Toàn tập ngôn ngữ lập trình C#

Giảng viên khóa học: TRẦN DUY THANH ♥ Bài giảng: 44 bài học/ 19 giờ 34 phút ♥ Học viên đăng ký: 503 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...

KHÓA HỌC ĐĂNG KÝ NHIỀU NHẤT

KHÓA HỌC MỚI CẬP NHẬT