Công nghệ thông tin

Thực hành làm kế toán trên Excelvideo

Thực hành làm kế toán trên Excel

Giảng viên khóa học: Phạm Văn Học ♥ Bài giảng: 84 bài học/ 11 giờ 35 phút ♥ Học viên đăng ký: 30 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Kế toán thuế của doanh nghiệpvideo

Kế toán thuế của doanh nghiệp

Giảng viên khóa học: Thiều Kim Cường ♥ Bài giảng: 39 bài học/ 03 giờ 32 phút ♥ Học viên đăng ký: 57 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Thiết kế Web bán hàng siêu tốcvideo

Thiết kế Web bán hàng siêu tốc

Giảng viên khóa học: Đặng Ngọc Bình ♥ Bài giảng: 30 bài học/ 06 giờ 05 phút ♥ Học viên đăng ký: 47 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3video

Xây dựng Website Responsive với HTML5, CSS3

Giảng viên khóa học: Bùi Quang Trung ♥ Bài giảng: 76 bài học/ 09 giờ 18 phút ♥ Học viên đăng ký: 25 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toánvideo

Cách xử lý về hóa đơn chứng từ kế toán

Giảng viên khóa học: Nguyễn Lê Hoàng ♥ Bài giảng: 88 bài học/ 14 giờ 06 phút ♥ Học viên đăng ký: 81 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Lập trình FULLSTACK với ANGULAR - PHP - MYSQLvideo

Lập trình FULLSTACK với ANGULAR – PHP – MYSQL

Giảng viên khóa học: Nguyễn Đức Việt ♥ Bài giảng: 100 bài học/ 13 giờ 34 phút ♥ Học viên đăng ký: 12 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Học jQuery từ cơ bản đến nâng caovideo

Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên khóa học: Nguyễn Đức Việt ♥ Bài giảng: 107 bài học/ 17 giờ 02 phút ♥ Học viên đăng ký: 75 ♥ Giá gốc: 750.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Microsoft Excel 2013 nâng caovideo

Microsoft Excel 2013 nâng cao

Giảng viên khóa học: Nguyễn Quang Vinh ♥ Bài giảng: 19 bài học/ 02 giờ 11 phút ♥ Học viên đăng ký: 82 ♥ Giá gốc: 500.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 350.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng caovideo

Thành thạo Microsoft Word 2013 từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên khóa học: Nuyễn Quang Vinh ♥ Bài giảng: 43 bài học/ 03 giờ 31 phút ♥ Học viên đăng ký: 104 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tếvideo

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Swift bằng các ứng dụng thực tế

Giảng viên khóa học: Nguyễn Xuân Thành ♥ Bài giảng: 68 bài học/ 07 giờ 35 phút ♥ Học viên đăng ký: 28 ♥ Giá gốc: 400.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 280.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Làm phim hoạt hình 3D bằng Blendervideo

Làm phim hoạt hình 3D bằng Blender

Giảng viên khóa học: Nguyễn Mạnh Hà ♥ Bài giảng: 40 bài học/ 05 giờ 37 phút ♥ Học viên đăng ký: 63 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Adobe Premiere co ban - Dung phim cho doanh nghiep

Adobe Premiere cơ bản – Dựng phim cho doanh nghiệp

Giảng viên khóa học: Lương Tuấn Kiệt ♥ Bài giảng: 32 bài học/ 03 giờ 05 phút ♥ Học viên đăng ký: 29 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ MOSvideo

Thành thạo Excel 2013 từ A tới Z, tự tin thi đỗ chứng chỉ...

Giảng viên khóa học: Nguyễn Ngọc Chiến ♥ Bài giảng: 71 bài học/ 09 giờ 00 phút ♥ Học viên đăng ký: 92 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RCvideo

Tự chế tạo máy bay điều khiển từ xa RC

Giảng viên khóa học: Nguyễn Thế Phương ♥ Bài giảng: 38 bài học/ 02 giờ 20 phút ♥ Học viên đăng ký: 41 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business Onevideo

ERP Quản trị nguồn lực doanh nghiệp bằng SAP Business One

Giảng viên khóa học: Võ Đức Thiện ♥ Bài giảng: 16 bài học/ 03 giờ 13 phút ♥ Học viên đăng ký: 32 ♥ Giá gốc: 2.599.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 1.819.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên ITvideo

Kỹ năng cơ bản để trở thành kỹ thuật viên IT

Giảng viên khóa học: Trần Đắc Tốt ♥ Bài giảng: 39 bài học/ 07 giờ 40 phút ♥ Học viên đăng ký: 192 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Trở thành chuyên gia Excel trong 8 giờvideo

Trở thành chuyên gia Excel trong 8 giờ

Giảng viên khóa học: Nguyễn Thành Phương ♥ Bài giảng: 48 bài học/ 08 giờ 20 phút ♥ Học viên đăng ký: 31 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPointvideo

Trình chiếu chuyên nghiệp với PowerPoint

Giảng viên khóa học: Nguyễn Đức Thanh ♥ Bài giảng: 43 bài học/ 04 giờ 12 phút ♥ Học viên đăng ký: 65 ♥ Giá gốc: 600.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Frameworkvideo

Xây dựng website hoàn chỉnh với Laravel PHP Framework

Giảng viên khóa học: Đặng Kim Thi ♥ Bài giảng: 52 bài học/ 04 giờ 17 phút ♥ Học viên đăng ký: 61 ♥ Giá gốc: 800.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Autocad Cơ Bản Và Nâng Caovideo

Autocad Cơ Bản Và Nâng Cao

Giảng viên khóa học: Cầm Hải Phương ♥ Bài giảng: 32 bài học/ 08 giờ 28 phút ♥ Học viên đăng ký: 172 ♥ Giá gốc: 500.000VNĐ ♥ Ưu đãi còn: 350.000 VNĐ (Giảm 40% áp dụng đến...
Kiếm tiền online
Khóa học nổi bật