Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3

Giảng viên khóa học: Phan Diệu Linh

Bài giảng: 61 bài học/ 08 giờ 25 phút
Học viên đăng ký: 72
Giá gốc: 700.000VNĐ
Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 25/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học

Bạn muốn kiếm cho mình một chứng chỉ để ghi dấu bản thân, làm đẹp CV xin việc?

Bạn muốn giao tiếp với người Trung Hoa nhưng không biết nhiều từ vựng?

Muốn đi xuất khẩu lao động, xin việc tại các công ty, tập đoàn lớn tại Đài Loan, Trung Quốc…

Khóa học “Chinh phục 600 từ vựng Tiếng Trung HSK 1-2-3” của giảng viên Phan Diệu Linh sẽ hướng dẫn cách học từ vựng, phát âm chuẩn, Học 600 từ vựng HSK 1-2-3, từ vựng được xếp theo thứ tự phiên âm la tinh abc,chữ Hán, phiên âm, ngữ nghĩa, câu ví dụ rất kỹ trong từ bài học.

Nội dung khóa học

Phần 1: Từ vựng HSK1

Bài 1: 爱,八,爸爸,杯子,北京,本,不客气,不,菜,茶
00:11:32
Bài 2: 吃,出租车,打电话,大,的,点,电脑,电视,电影,东西
00:10:48
Bài 3: 都,读,对不起,多,多少,儿子,二,饭店,飞机,分钟
00:10:25
Bài 4: 高兴,个,工作,狗,汉语,好,号,喝,和,很
00:09:19
Bài 5: 后面,回,会,几,家,叫,今天,九,开,看
00:09:23
Bài 6: 看见,块,来,老师,了,冷,里,六,妈妈,吗
00:08:49
Bài 7: 买,猫,没关系,没有,米饭,名字,明天,哪,哪儿,那
00:09:11
Bài 8: 呢,能,你,年,女儿,朋友,漂亮,七,前面,钱
00:09:14
Bài 9: 请,去,热,人,认识,三,商店,上,上午,少
00:08:00
Bài 10: 谁,什么,十,时候,是,书,水,水果,睡觉,说
00:08:37
Bài 11: 四,岁,他,她,太,天气,听,同学,喂,我
00:07:45
Bài 12: 我们,五,喜欢,下,下午,下雨,先生,现在,想,小
00:08:31
Bài 13: 小姐,些,写,谢谢,星期,学生,学习,学校,一,衣服
00:08:57
Bài 14: 医生,医院,椅子,一点儿,有,月,再见,在,怎么,怎么样
00:08:37
Bài 15: 这,中国,中午,住,桌子,字,昨天,坐,做
00:07:09

Phần 2: Từ vựng HSK2

Bài 16: 吧,白,百,帮助,报纸,比,别,宾馆,长,唱歌
00:09:18
Bài 17: 出,穿,次,从,错,打篮球,大家,到,得,等
00:09:42
Bài 18: 弟弟,第一,懂,对,房间,非常,服务员,高,告诉,哥哥
00:10:28
Bài 19: 给,公共汽车,公司,贵,过,还,孩子,好吃,黑,红
00:10:21
Bài 20: 火车站,机场,鸡蛋,件,教室,姐姐,介绍,进,近,就
00:09:15
Bài 21: 觉得,咖啡,开始,考试,可能,可以,课,快,快乐,累
00:10:33
Bài 22: 离,两,零,路,旅游,卖,慢,忙,每,妹妹
00:09:56
Bài 23: 门,面条,男,您,牛奶,女,旁边,跑步,便宜,票
00:09:36
Bài 24: 妻子,起床,千,铅笔,晴,去年,让,日,上班,身体
00:09:34
Bài 25: 生病,生日,时间,事情,手表,手机,说话,送,虽然……但是……,它
00:12:07
Bài 26: 踢足球,题,跳舞,外,完,玩,晚上,往,为什么,问
00:10:01
Bài 27: 问题,西瓜,希望,洗,小时,笑,新,姓,休息,雪
00:10:11
Bài 28: 颜色,眼睛,羊肉,药,要,也,一下,已经,一起,意思
00:09:10
Bài 29: 因为……所以……,阴,游泳,右边,鱼,远,运动,再,早上
00:09:56
Bài 30: 丈夫,找,着,真,正在,只,知道,准备,走,最,左边
00:10:56

Phần 3: Từ vựng HSK3

Bài 31: 阿姨,啊,矮,爱好,安静,把,班,搬,办法,办公室
00:07:15
Bài 32: 半,帮忙,包,饱,北方,被,鼻子,比较,比赛,笔记本
00:06:59
Bài 33: 必须,变化,别人,冰箱,不但……而且……,菜单,参加,草,层,差
00:07:28
Bài 34: 尝,超市,衬衫,成绩,城市,迟到,除了,船,春,词典
00:07:25
Bài 35: 聪明,打扫,打算,带,担心,蛋糕,当然,地,灯,地方
00:07:47
Bài 36: 地铁,地图,电梯,电子邮件,东,冬,动物,短,段,锻炼
00:07:39
Bài 37: 多么,饿,耳朵,发,发烧,发现,方便,放,放心,分
00:07:06
Bài 38: 附近,复习,干净,感冒,感兴趣,刚才,个子,根据,跟,更
00:07:39
Bài 39: 公斤,公园,故事,刮风,关,关系,关心,关于,国家,过
00:06:47
Bài 40: 过去,还是,害怕,黑板,后来,护照,花,花,画,坏
00:07:18
Bài 41: 欢迎,还,环境,换,黄河,回答,会议,或者,几乎,机会
00:07:32
Bài 42: 极,记得,季节,检查,简单,见面,健康,讲,教,角
00:07:48
Bài 43: 脚,接,街道,节目,节日,结婚,结束,解决,借,经常
00:07:45
Bài 44: 经过,经理,久,旧,句子,决定,可爱,渴,刻,客人
00:06:25
Bài 45: 空调,口,哭,裤子,筷子,蓝,老,离开,礼物,历史
00:06:56
Bài 46: 脸,练习,辆,聊天儿,了解,邻居,留学,楼,绿,马
00:06:39
Bài 47: 马上,满意,帽子,米,面包,明白,拿,奶奶,南,难
00:06:55
Bài 48: 难过,年级,年轻,鸟,努力,爬山,盘子,胖,皮鞋,啤酒
00:07:12
Bài 49: 瓶子,其实,其他,奇怪,骑,起飞,起来,清楚,请假,秋
00:07:07
Bài 50: 裙子,然后,热情,认为,认真,容易,如果,伞,上网,生气
00:07:40
Bài 51: 声音,世界,试,瘦,叔叔,舒服,树,数学,刷牙,双
00:07:11
Bài 52: 水平,司机,太阳,特别,疼,提高,体育,甜,条,同事
00:07:21
Bài 53: 同意,头发,突然,图书馆,腿,完成,碗,万,忘记,为
00:07:17
Bài 54: 为了,位,文化,西,习惯,洗手间,洗澡,夏,先,相信
00:07:14
Bài 55: 香蕉,向,像,小心,校长,新闻,新鲜,信用卡,行李箱,熊猫
00:08:12
Bài 56: 需要,选择,要求,爷爷,一定,一共,一会儿,一样,以前,一般
00:07:48
Bài 57: 一边,一直,音乐,银行,饮料,应该,影响,用,游戏,有名
00:06:52
Bài 58: 又,遇到,元,愿意,月亮,越,站,张,长,着急
00:06:02
Bài 59: 照顾,照片,照相机,只,只有……才……,中间,中文,终于,种,重要
00:06:49
Bài 60: 周末,主要,注意,自己,自行车,总是,嘴,最后,最近,作业
00:07:02
Bài 61: Tổng kết khóa học
00:00:55

Giảng viên

Phan Diệu Linh

Ms. Phan Diệu Linh đã đào tạo: khoảng hơn 1000 học viên về bộ môn tiếngTrung

A Tiểu sử bản thân

1991 – 1996: Học sinh trường tiểu học Nguyễn Nhược Thị – Quận 8

1996 – 2000: Học sinh trường THCS Hồng Bàng – Quận 5

2000 – 2003: Học sinh trường THPT Năng khiếu – Đại học Quốc gia TPHCM

2003 – 2007: Sinh viên khoa Ngữ văn Trung Quốc – Trường Đại học KHXH&NV TPHCM

07/2007: Tốt nghiệp thủ khoa Ngữ văn Trung Quốc – Đại học KHXH&NV TPHCM

2007 – 2016: Giáo viên tiếng Hoa – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

2011 – 2013: Quản lý chi nhánh 2 – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

2013 – 2015: Quản lý giáo vụ & Đào tạo giáo viên – Trung tâm Hoa văn Thương mại Thành phố

Hiện nay: Thành lập và giảng dạy Lớp học Tiếng Hoa Phan Diệu Linh

B. Quá trình tu nghiệp & phát triển bản thân

08/2011: Tu nghiệp ở Quảng Tây – Trung Quốc, đạt Chứng nhận Trình độ Tiếng Phổ thông của Bộ Giáo dục Trung Quốc; đạt tiêu chuẩn giảng dạy tiếng Phổ thông tại Trung Quốc

08/2015: Tu nghiệp ở Đại học Ngoại ngữ Văn Tảo – Đài Loan

07/2014: Tốt nghiệp khóa học POE (Patterns of Excellent)  Module 1 – Adam Khoo Education Việt Nam

Diễn giả: Adam Khoo và Leroy Frank Ratman

12/2014: Tốt nghiệp khóa học Memory Mind & Body – Bimemo Việt Nam

Diễn giả: Dr. Biswaroop Roy Chowdhury

02/2015: Tốt nghiệp khóa học Tạo động lực học tập Inpiring Learning – Leading Performance Việt Nam

Diễn giả: Coach Vasanth Gopalan

09/2015: Tốt nghiệp khóa học Thấu hiểu tâm trí Module 1 – Metamind Learning Việt Nam

Diễn giả: Shawn Soo

01/2016: Tốt nghiệp khóa học Salespro – Adam Khoo Education Việt Nam

Diễn giả: Leroy Frank Ratman

04/2016: Tốt nghiệp khóa học Neuro Linguistic Programming Practitioner

Diễn giả: Shawn Soo

2014 – hiện nay: Tham gia công tác huấn luyện cho các học viên trong các khóa học POE Module 1 của Adam Khoo Education Việt Nam

Học viên đánh giá khóa học

Học viên đánh giá khóa học online

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học