Kích hoạt khóa học

Mời bạn thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào Website:  http://unica.vn
Đăng nhập bằng tài khoản của bạn hoặc đăng ký mới nếu chưa có tài khoản.
Bước 2: Truy cập vào kích hoạt khóa học
Điền mã kích hoạt phía trên vào  “Nhập mã kích hoạt”
Nhấn nút “Kích hoạt” là bạn có thể vào học ngay.

Kích hoạt khóa học

Chia sẻ khóa học