Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Giảng viên khóa học: Nguyễn Lê Hoàng

Bài giảng: 72 bài học/ 10 giờ 46 phút
Học viên đăng ký: 48
Giá gốc: 800.000VNĐ
Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 02/03/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học

Khóa học online Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ A – Z , được giảng dạy bởi Giảng viên giàu kinh nghiệp – Nguyễn Lê Hoàng, với các nội dung chính:

Hướng dẫn chi tiết cài đặt và sử dụng các phần mềm kê khai thuế

Hiểu được các quy định chung về thuế thu nhập cá nhân

Phân biệt KHOÁN CHI và HỖ TRỢ

  • Cách tính thuế thu nhập cá nhân với mỗi loại hợp đồng
  • Cách xây dựng lương phù hợp để KHÔNG PHẢI ĐÓNG thuế TNCN
  • Cách ĐĂNG KÝ MÃ SỐ THUẾ thu nhập cho người lao động và người phụ thuộc
  • Hướng dẫn cách lập bảng lương theo từng loại hợp đồng
  • Nguyên tắc chung khi kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
  • Thủ tục sử dụng chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
  • Chia sẻ các tình huống về thuế thu nhập cá nhân
  • Kê khai, tính thuế cho cá nhân có tài sản cho thuê, ký hợp đồng giao khoán…

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu và quy định chung

Bài 1: Giới thiệu khóa học
00:06:17
Bài 2: Đôi nét về thuế Thu nhập cá nhân
00:09:19
Bài 3: Người nộp thuế thu nhập cá nhân
00:05:35
Bài 4: Điều kiện xác định cá nhân cư trú, không cư trú
00:07:21

Phần 2: Thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công

Bài 5: Các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương tiền công
00:05:29
Bài 6: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
00:10:13
Bài 7: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
00:06:55
Bài 8: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
00:05:28
Bài 9: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
00:05:51
Bài 10: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
00:06:58
Bài 11: Các khoản thu nhập không chịu thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
00:03:32
Bài 12: Làm rõ khoán chi và hỗ trợ thu nhập
00:09:55
Bài 13: Thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân
00:08:53
Bài 14: Bài tập tính thu nhập miễn thuế
00:05:51

Phần 3: Căn cứ tính thuế TNCN đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên

Bài 15: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên
00:09:39
Bài 16: Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân
00:04:47
Bài 17: Các khoản giảm trừ và mức giảm trừ
00:08:24
Bài 18: Nguyên tắc giảm trừ bản thân
00:09:16
Bài 19: Nguyên tắc giảm trừ người phụ thuộc
00:09:38
Bài 20: Người phụ thuộc gồm những ai
00:06:30
Bài 21: Đăng ký người phụ thuộc
00:10:22
Bài 22: Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc
00:05:19
Bài 23: Lập mẫu biểu đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc
00:13:52
Bài 24: Thay đổi nơi làm việc có phải đăng ký lại người phụ thuộc không
00:04:11
Bài 25: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 1
00:08:09
Bài 26: Bài tập tính thuế thu nhập cá nhân – hợp đồng trên 3 tháng – Phần 2
00:17:23
Bài 27: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 1
00:09:35
Bài 28: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 2
00:10:53
Bài 29: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 3
00:09:36
Bài 30: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 4
00:10:51
Bài 31: Lập bảng lương đối với cá nhân cư trú ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên – Phần 5
00:10:14
Bài 32: Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú ký HĐLĐ dưới 3 tháng và cá nhân không ký HĐLĐ
00:10:29
Bài 33: Lập mẫu cam kết thu nhập dưới mức giảm trừ gia cảnh
00:09:45
Bài 34: Tác dụng của mẫu cam kết thu nhập
00:11:35
Bài 35: Lập bảng lương với hợp đồng lao động dưới 3 tháng và không ký HĐLĐ
00:08:44
Bài 36: Căn cứ tính thuế với cá nhân không cư trú
00:07:22
Bài 37: Một số khoản thu nhập chịu thuế khác
00:07:22
Bài 38: Chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cấp cho ai
00:07:40
Bài 39: Làm thế nào để có được chứng từ khấu trừ thuế
00:06:53
Bài 40: Quản lý chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
00:07:03
Bài 41: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người lao động
00:08:11
Bài 42: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 1
00:09:55
Bài 43: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người lao động – Phần 2
00:15:32
Bài 44: Quy định về đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân cho người phụ thuộc
00:06:17
Bài 45: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 1
00:13:48
Bài 46: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 2
00:07:57
Bài 47: Thực hành đăng ký mã số thuế cho người phụ thuộc – Phần 3
00:09:10

Phần 4: Kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bài 48: Nguyên tắc chung về kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
00:06:24
Bài 49: Kỳ khai thuế thu nhập cá nhân
00:11:45
Bài 50: Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân
00:03:54
Bài 51: Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN
00:09:39
Bài 52: Thủ tục ủy quyền quyết toán thay thuế thu nhập cá nhân
00:06:32
Bài 53: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 1
00:07:43
Bài 54: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 2
00:09:57
Bài 55: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 3
00:10:08
Bài 56: Thực hành kê khai thuế thu nhập cá nhân phần 4
00:09:53
Bài 57: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
00:10:19
Bài 58: Tình huống quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
00:08:00
Bài 59: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 1
00:12:36
Bài 60: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 2
00:15:05
Bài 61: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 3
00:09:47
Bài 62: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 4
00:09:37
Bài 63: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 5
00:08:52
Bài 64: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 6
00:09:25
Bài 65: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 7
00:13:14
Bài 66: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 8
00:12:17
Bài 67: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 9
00:11:20
Bài 68: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 10
00:15:19
Bài 69: Thực hành quyết toán thuế thu nhập cá nhân – Phần 11
00:05:38
Bài 70: Hoàn thuế thu nhập cá nhân
00:09:35
Bài 71: Khai bổ sung điều chỉnh thuế thu nhập cá nhân
00:10:08

Phần 5: Tổng kết

Bài 72: Tổng kết
00:05:53

Giảng viên

Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Lê Hoàng)
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam
10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng…

Học viên đánh giá khóa học

Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Đánh giá khóa học: Kinh nghiệm kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học