Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC

Giảng viên khóa học: Trương Minh Tuấn

Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC
Bài giảng: 73 bài học/ 06 giờ 35 phút
Học viên đăng ký: 10
Giá gốc: 600.000VNĐ
Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 26/10/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC”

Khoá học online Bước đầu với ứng dụng website trên nền tảng ASP.NET MVC hướng dẫn bạn từng bước làm việc trên nền tảng ASP.NET MVC, thực hành Lab là chính, mang đến cho bạn sự thú vị khi theo dõi.

Khoá học có tính thực tiễn cao, nội dung hướng đến nền tảng công nghệ nhằm phục vụ tốt việc học tập, tự nghiên cứu của học viên.

Thông qua khóa học, bạn sẽ hiểu được nền tảng công nghệ, và vận dụng được vào dự án thực tế

Đây là nền tảng công nghệ mới nhất của Microsoft để thiết kế website và xây dựng các ứng dụng quản lý trên nền tảng Internet

Bạn sẽ nắm vững kiến thức làm việc giữa ASP.NET MVC và Entity Framework thông tin truy vấn dữ liệu LINQ.

Biết quy trình làm việc của ASP.NET MVC trong dự án thực tế. Từ đó, giúp bạn tự xây dựng được ứng dụng web sử dụng ASP.NET MVC.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu

Bài 1: Sơ lược ngành phát triển website hiện nay
00:12:52
Bài 2: Giới thiệu khóa học
00:09:18

Phần 2: Làm việc với Entity Framework

Bài 3: Giới thiệu truy vấn LINQ trong Entity Framework
00:07:09
Bài 4: Demo LINQ
00:06:20
Bài 5: LINQ với Query Syntax và Method Syntax
00:05:47
Bài 6: LINQ với Generic Types
00:04:23
Bài 7: LINQ với Query Operations
00:03:49
Bài 8: LINQ với Query Operations (P2)
00:03:20
Bài 9: LINQ với Data
00:04:28
Bài 10: LINQ với truy vấn Selecting
00:07:07
Bài 11: LINQ với truy vấn Inserting
00:03:24
Bài 12: LINQ với truy vấn Updating
00:03:26
Bài 13: LINQ với truy vấn Deleting
00:03:03
Bài 14: LINQ với truy vấn Inner Join
00:05:40
Bài 15: LINQ với truy vấn Left Join
00:04:39
Bài 16: Tổng quan về Entity Framework (EF)
00:07:25
Bài 17: Demo ứng dụng với EF
00:07:49
Bài 18: Cách tạo mới một EF
00:09:17
Bài 19: EF với truy vấn Select
00:03:42
Bài 20: EF với truy vấn Insert
00:03:46
Bài 21: EF với truy vấn Update
00:03:40
Bài 22: EF với truy vấn Delete
00:03:13
Bài 23: EF với truy vấn Inner Join
00:02:29
Bài 24: EF với truy vấn Store Procedure
00:09:03
Bài 25: Tổng kết phần
00:07:15

Phần 3: Giới thiệu về ASP.NET MVC

Bài 26: Giới thiệu ASP.NET MVC
00:10:13
Bài 27: Làm việc với thành phần Controller
00:04:20
Bài 28: Làm việc với thành phần Model
00:02:51
Bài 29: Làm việc với thành phần View
00:03:31
Bài 30: Kiến trúc ứng dụng ASP.NET MVC
00:04:06
Bài 31: Kiến trúc thành phần Model, View, Controller trong ASP.NET MVC
00:02:09
Bài 32: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC
00:08:33
Bài 33: Cấu trúc thư mục ứng dụng ASP.NET MVC
00:07:02
Bài 34: ASP.NET MVC với Routing
00:06:51
Bài 35: Demo ứng dụng web ASP.NET MVC với Routing
00:07:22
Bài 36: ASP.NET MVC với Action Method
00:04:40
Bài 37: ASP.NET MVC với Action Selectors
00:04:38
Bài 38: ASP.NET MVC với Action Name
00:07:23
Bài 39: ASP.NET MVC với NonAction
00:02:29
Bài 40: ASP.NET MVC với ActionVerbs
00:06:44
Bài 41: ASP.NET MVC với Object Platform
00:03:57
Bài 42: ASP.NET MVC với Object Request Form
00:06:29
Bài 43: ASP.NET MVC với Object Request QueryString
00:04:11
Bài 44: ASP.NET MVC với Object Request ServerVariable
00:03:44
Bài 45: ASP.NET MVC với Object Response Redirect
00:03:35
Bài 46: ASP.NET MVC với Object Session
00:04:59
Bài 47: ASP.NET MVC với Object Cookie
00:04:25
Bài 48: Tích hợp trong ASP.NET MVC
00:08:12
Bài 49: ASP.NET MVC với Razor Syntax
00:09:08
Bài 50: ASP.NET MVC với HtmlHelper
00:08:04
Bài 51: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextBox, TextBoxFor
00:06:05
Bài 52: ASP.NET MVC với HtmlHelper TextArea, TextAreaFor
00:03:54
Bài 53: ASP.NET MVC với HtmlHelper CheckBox, CheckBoxFor
00:03:07
Bài 54: ASP.NET MVC với HtmlHelper RadioButton, RadioButtonFor
00:02:41
Bài 55: ASP.NET MVC với HtmlHelper DropDownList, DropDownListFor
00:04:49
Bài 56: ASP.NET MVC với HtmlHelper Hidden, HiddenFor
00:02:41
Bài 57: ASP.NET MVC với HtmlHelper Password, PasswordFor
00:02:34
Bài 58: ASP.NET MVC với HtmlHelper Display, DisplayFor
00:02:01
Bài 59: ASP.NET MVC với HtmlHelper Label, LabelFor
00:04:14
Bài 60: ASP.NET MVC với HtmlHelper Editor, EditorFor
00:02:40
Bài 61: ASP.NET MVC với LayoutView
00:10:33
Bài 62: ASP.NET MVC với LayoutView Specify
00:05:19
Bài 63: ASP.NET MVC với LayoutView Render Method
00:05:17
Bài 64: ASP.NET MVC với PartailView
00:07:34
Bài 65: ASP.NET MVC với PartailView Partial
00:03:27
Bài 66: ASP.NET MVC với PartailView RenderPartial
00:02:50
Bài 67: ASP.NET MVC với PartailView RenderAction
00:04:51
Bài 68: Ôn tập ASP.NET MVC với PartialView
00:04:42
Bài 69: ASP.NET MVC với ViewBag
00:03:12
Bài 70: ASP.NET MVC với ViewData
00:03:38
Bài 71: ASP.NET MVC với TempData
00:07:15
Bài 72: ASP.NET MVC với Area
00:11:58
Bài 73: Tổng kết chương
00:08:16

Giảng viên

TRƯƠNG MINH TUẤN

Người sáng lập Công ty phần mềm BEST SOLUTIONS;

Anh là một Software Engineer, Fullstack Developer, Writer;

Anh là một Chief Technical Officer về các giải pháp Giáo dục và Doanh nghiệp;

Có 8 năm kinh nghiệm trong việc phát triển hệ thống phần mềm cho Giáo dục, Doanh nghiệp với số lượng hàng ngàn người làm việc trên hệ thống một ngày;

Hiện nay, Anh đang phát triển Giải pháp OTS – Online Training System, một giải pháp tích hợp cho phép triển khai hệ thống Elearning;

eMail: ifsoft@live.com

Site: www.bestsolutions.vn

Học viên đánh giá khóa học

Học viên đánh giá khóa học online

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học