Thực hành làm kế toán trên Excel

Giảng viên khóa học: Phạm Văn Học

Bài giảng: 84 bài học/ 11 giờ 35 phút
Học viên đăng ký: 30
Giá gốc: 800.000VNĐ
Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 25/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học

Khóa học “Thực hành làm kế toán trên Excel” của giảng viên Phạm Văn Học sẽ giúp bạn sẽ giúp bạn nắm được các kiến thức căn bản về kế toán và các ứng dụng kế toán trên máy tính.

Bạn sẽ biết cách tổ chức hạch toán trên excel theo hình thức Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung,sử dụng thành thạo công thức excel để kết chuyển cuối kỳ, lên báo cáo tài chính, sổ sách

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nhiều bài học liên quan khác

Và đặc biệt, bạn sẽ được chia sẽ  chiến lược để bạn nhanh chóng trở thành kế toán thuế, kế toán tổng hợp – Bạn sẽ học được phương pháp đặt mục tiêu và lập kế hoạch trên một trang giấy…

Đăng ký ngay khóa học online “THỰC HÀNH LÀM KẾ TOÁN TRÊN EXCEL TỪ A-Z VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỂ THÀNH CÔNG”

Nội dung khóa học

Phần 1: Chứng từ ghi sổ

Bài 1: Tôi đã học kế toán thực hành như thế nào
00:05:43
Bài 2: Hướng dẫn cách thức thực hành
00:06:49
Bài 3: Hướng dẫn xây dựng Hệ thống tài khoản
00:10:38
Bài 4: Cách thức tổ chức hạch toán trên excel
00:09:05
Bài 5: Bí quyết giúp Bảng cân đối luôn cân bằng
00:08:40

Phần 2: Những bút toán cần lưu ý

Bài 6: 4 nguyên tắc cân đối khi hạch toán cần nhớ
00:10:31
Bài 7: Cơ sở hạch toán tài khoản 214; 242; 3383; 3384; 3386
00:11:01
Bài 8: Bảng lương và cách hạch toán tiền lương
00:10:08
Bài 9: Hạch toán kết chuyển tài khoản 4212 sang 4211
00:04:55
Bài 10: Đánh giá chênh lệch tỷ giá tài khoản tiền gửi có gốc ngoại tệ
00:14:18
Bài 11: Hạch toán tài khoản 8211
00:02:35

Phần 3: Kết chuyển cuối kỳ

Bài 12: Hướng dẫn sử dụng hàm sumif làm công thức kết chuyển
00:06:54
Bài 13: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 1
00:07:35
Bài 14: Tổng hợp công cụ dụng cụ sang chi phí trả trước phần 2
00:07:43
Bài 15: Kết chuyển thuế môn bài vào chi phí quản lý
00:04:31
Bài 16: Kết chuyển thuế GTGT đầu vào với đầu ra
00:11:55
Bài 17: Chênh lệch tỷ giá tiền gửi có gốc ngoại tệ
00:10:07
Bài 18: Thực hành kết chuyển lãi, lỗ tỷ giá
00:05:57
Bài 19: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 1
00:06:57
Bài 20: Thực hành tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phần 2
00:05:33
Bài 21: Kết chuyển chi phí tiền lương vào chi phí sản xuất
00:07:08
Bài 22: Tổng hợp chi chí sản xuất kinh doanh dở dang
00:07:25
Bài 23: Xác định giá vốn
00:11:58
Bài 24: Kết chuyển doanh thu sang Xác định kết quả kinh doanh
00:16:34
Bài 25: Kết chuyển chi phí sang xác định kết quả kinh doanh
00:10:16
Bài 26: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 1
00:06:53
Bài 27: Xác định kết quả kinh doanh lãi, lỗ phần 2
00:09:16

Phần 4: Lên sổ Nhật ký chung

Bài 28: Tổng quan về sổ Nhật ký chung
00:03:53
Bài 29: Các bước cần chuẩn bị để lên sổ Nhật ký chung
00:11:15
Bài 30: Hướng dẫn sử dụng hàm OFFSET
00:07:40
Bài 31: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN NỢ
00:10:06
Bài 32: Lập công thức cho tiêu thức SỐ TIỀN CÓ
00:05:06
Bài 33: Lập công thức cho cột phụ: Mã xử lý
00:03:40
Bài 34: Lập công thức cho tiêu thức Số hiệu tài khoản
00:10:20
Bài 35: Lập công thức cho tiêu thức Đã ghi sổ cái
00:04:13
Bài 36: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải
00:10:01
Bài 37: Lập công thức cho tiêu thức ngày chứng từ, số hiệu chứng từ. Hoàn thiện Nhật ký chung
00:09:09

Phần 5: Lập và kiểm tra Báo cáo tài chính

Bài 38: Lên Bảng cân đối tài khoản – Phần 1
00:08:34
Bài 39: Lên Bảng cân đối tài khoản – phần 2
00:09:29
Bài 40: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 1
00:07:43
Bài 41: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Tài Sản – Phần 2
00:06:06
Bài 42: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 1
00:07:51
Bài 43: Lên Bảng cân đối kế toán – phần Nguồn vốn – Phần 2
00:06:57
Bài 44: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 1
00:08:01
Bài 45: Hướng dẫn lập bảng cân đối kế toán nâng cao – Phần 2
00:09:04
Bài 46: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 1
00:09:12
Bài 47: Lên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh – Phần 2
00:07:42
Bài 48: Kiểm tra lại báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
00:03:37
Bài 49: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 1
00:19:03
Bài 50: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 2
00:06:41
Bài 51: Lên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ phần 3
00:13:13
Bài 52: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 1
00:22:29
Bài 53: Thuyết minh báo cáo tài chính phần 2
00:15:50

Phần 6: Tờ khai Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bài 54: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 1
00:06:37
Bài 55: Phụ lục chuyển lỗ và các phụ lục khác phần 2
00:07:30
Bài 56: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 1
00:06:58
Bài 57: Lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp phần 2
00:07:50

Phần 7: Làm Sổ cái và sổ chi tiết

Bài 58: Tổng quan về sổ cái và các bước chuẩn bị
00:11:43
Bài 59: Lập công thức cho tiêu thức Số tiền
00:07:15
Bài 60: Lập công thức cho tiêu thức Tài khoản đối ứng
00:04:20
Bài 61: Lập công thức cho tiêu thức Diễn giải, ngày chứng từ, số chứng từ, ngày tháng ghi sổ
00:06:27
Bài 62: Hoàn thiện sổ cái từ tháng 1 đến tháng 12
00:13:42
Bài 63: Hoàn thiện sổ cái năm
00:05:36
Bài 64: Thực hành làm sổ chi tiết tài khoản
00:14:01

Phần 8: Quy trình Kê khai và nộp thuế qua internet

Bài 65: Kê khai thuế qua website của Tổng Cục thuế
00:09:27
Bài 66: Tải và cài đặt phần mềm kê khai thuế
00:07:29
Bài 67: Quy trình kê khai qua HTKK và nộp qua website của Cục thuế
00:08:09
Bài 68: Hướng dẫn Lập giấy nộp tiền và nộp thuế qua website của Cục thuế
00:08:09

Phần 9: Thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Bài 69: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
00:07:14
Bài 70: Xác định số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp cần tạm nộp trong kỳ
00:07:05

Phần 10: Chiến lược phát triển dành cho kế toán chưa có kinh nghiệm

Bài 71: Hai bộ sách gối đầu giường của dân kế toán
00:04:37
Bài 72: Kênh học kê khai thuế không tốn phí
00:06:47
Bài 73: Những kênh giúp nâng cao, mở rộng kiến thức hiệu quả
00:05:21
Bài 74: Chiến lược trở thành kế toán thuế cho người đang làm kế toán nội bộ
00:09:14
Bài 75: Chiến lược quay lại chinh phục doanh nghiệp lớn
00:05:52
Bài 76: Chiến lược phát triển 10 năm cho kế toán mới ra trường
00:10:29

Phần 11: Một số thủ thủ thuật excel liên quan

Bài 77: Set vùng in
00:03:40
Bài 78: Hai cách ẩn ô có giá trị bằng Zero
00:02:44
Bài 79: Đánh số trang tự động
00:05:19

Phần 12: Cách lưu hóa đơn

Bài 80: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty lớn
00:05:52
Bài 81: Lưu hóa đơn, chứng từ đối với công ty vừa và nhỏ
00:05:13

Phần 13: Quỳ trình kế toán

Bài 82: Quỳ trình kế toán cơ bản
00:09:40
Bài 83: Những việc quan trọng cần làm trong kỳ và cuối kỳ
00:11:00

Phần 14: Phần cuối

Bài 84: Chia sẽ của giảng viên
00:01:47

Giảng viên

Phạm Văn Học

Giảng viên Phạm Văn Học – Chuyên gia kế toán trên Excel

Ông bắt đầu làm kế toán từ 2007 với vị trí kế toán tài sản, kế toán tiền lường, sau đó là kế toán tổng hợp, kế toán trưởng các công ty may mặc, bệnh viện, trường học; làm kế toán dịch vụ cho các công ty vừa và nhỏ.

Được sinh ra và lớn lên tại một vùng quê được gọi là Thạch Bích, của tỉnh Quảng Ngãi. Từ một người không biết gi về Excel, ông đã tự học và vận dụng Excel thành công vào công việc của mình. Đó là nguồn cảm hứng giúp ông tổ chức thành công nhiều chương trình hướng dẫn làm kế toán trên excel miễn phí và cả có phí từ năm 2016.

Từ đó, Ông đã giúp hàng trăm người trở thành chuyên gia về kế toán thành công hơn.

Ngoài ra, chương trình kế toán trên Excel theo thông tư 133 của ông đã được ra mắt năm 2017 và nhận được sự đánh giá cao về chuyên môn và cả tính ứng dụng của các đồng nghiệp.

Năm 2017, Chương trình THAY ĐỔI TƯ DUY – THÀNH CÔNG VỚI NGHỀ KẾ TOÁN của Ông được tổ chức thành công và thường xuyên nhằm truyền cảm hứng, động lực cho các bạn kế toán trẻ. Chương trình này đã nhận được sự phản hồi rất tích cực từ các bạn đã tham gia chương trình.

Học viên đánh giá khóa học

Thực hành làm kế toán trên Excel
Nhận xét khóa học: Thực hành làm kế toán trên Excel

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học