Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Giảng viên khóa học: Nguyễn Đức Việt

Bài giảng: 107 bài học/ 17 giờ 02 phút
Học viên đăng ký: 75
Giá gốc: 750.000VNĐ
Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 28/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao”

Với sự phát triển nhanh chóng của Internet, người dùng ngày càng quan tâm hơn đến giao diện hay hình thức của một trang web. Nếu như trước đây, quy chuẩn đẹp của một trang web là chỉ cần có banner, nội dung và một ít footer đơn giản. Nhưng theo thời gian, thị hiếu người đọc cũng thay đổi, một trang web phải có banner bắt mắt, nội dung lôi cuốn kèm theo các hiệu ứng lạ mắt mới có thể thu hút được người đọc dài lâu.

Chính vì vậy, các web developers, web designers cần thiết phải nâng cao tay nghề. Và một trong những công cụ cần thiết đến từ các thư viện JavaScript mở được quan tâm nhiều nhất đó chính là jQuery, công cụ giúp tạo ra các hiệu ứng có thể tương tác trực tiếp với người đọc một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn so với việc sử dụng thuần JavaScript.

Bạn muốn tìm hiểu và vận dụng những tính năng tối ưu của jQuery nhưng không biết bắt đầu từ đâu và thế nào?

Khóa học “jQuery cơ bản đến nâng cao” ra đời giúp các bạn có thể chỉnh sửa giao diện của một website bất kì; tăng khả năng tương tác với người dùng; tạo hiệu ứng động cho nội dung; có khả năng tự đọc hiểu các tài liệu tự lập trình jQuery trong suốt khóa học này.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy, bằng cách học qua trải nghiệm, các hướng dẫn tự làm, và qua các bài tập thực hành tập trung vào nâng cao, Giảng viên Nguyễn Đức Việt sẽ giúp bạn:

  • Sử dụng thành thạo jQuery.
  • Có thể làm lại được hầu hết các hiệu ứng gặp được trên mạng.
  • Có khả năng lập trình và quản trị hiệu ứng cho các trang Web phục vụ nhu cầu giải trí, kinh doanh, khởi nghiệp.
  • Đọc và hiểu các thuật ngữ về jQuery một cách thuần thục.
  • Các kĩ thuật check lỗi, tìm và sửa lỗi lập trình jQuery.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về jQuery

Bài 1: Giới thiệu jQuery
00:08:21

Phần 2: Cài đặt và chạy File jQuery

Bài 2: Giới thiệu và cài đặt Sublime text và Plugin emmet
00:14:40
Bài 3: Cài đặt Plugin khác và cách sử dụng
00:08:57
Bài 4: Cài đặt jQuery và ví dụ đầu tiên với jQuery
00:23:35

Phần 3: Giới thiệu 3 phần quan trọng của jQuery

Bài 5: 3 Phần quan trọng của jQuery & Thực hành các hàm cơ bản qua ví dụ
00:23:35

Phần 4: Project 1 hiệu ứng accordion

Bài 6: Giới thiệu project và tạo file ban đầu
00:09:16
Bài 7: Xử lý phần html và css
00:09:23
Bài 8: Xử lý phần jquery, giới thiệu hàm next(), slideUp(), slideToggle() và các hàm xử lý class
00:13:27
Bài 9: Tổng kết kiến thức học từ bài 1
00:03:55

Phần 5: Project 2 One Page website

Bài 10: Giới thiệu project và xu hướng web one page
00:09:55
Bài 11: One page website phần html
00:05:50
Bài 12: One page website phần css
00:14:07
Bài 13: One page website phần jquery : hàm chuyển động body
00:10:36
Bài 14: One page website phần jquery : giới thiệu hàm offset
00:14:53
Bài 15: Hướng dẫn bài ứng dụng và tổng kết kiến thức project 2
00:05:14

Phần 6: Project 3 Cách làm hiệu ứng ảnh và kết hợp hàm animate, offset, click, addClass .. đã học

Bài 16: Giới thiệu project 3 và các kiến thức áp dụng
00:05:08
Bài 17: Quy trình làm bài hiệu ứng và setup ban đầu
00:08:32
Bài 18: Viết mã Html
00:09:36
Bài 19: Viết mã Css
00:10:23
Bài 20: Viết mã jquery: phần xử lý cho nút
00:06:58
Bài 21: Viết mã jquery: phần xử lý hiệu ứng phóng to ảnh
00:10:45
Bài 22: Viết mã jquery: phần xử lý tổng hợp
00:04:59
Bài 23: Tổng kết kiến thức đã học trong project 3
00:04:02

Phần 7: Giới thiệu các thuộc tính css3 nâng cao cho hiệu ứng

Bài 24: Giới thiệu các kiến thức sẽ học trong phần 7
00:07:40
Bài 25: Giới thiệu các thuộc tính cơ bản của css3
00:17:17
Bài 26: Giới thiệu dòng thuộc tính transform và transition
00:15:40

Phần 8: Áp dụng transition làm hiệu ứng

Bài 27: Viết mã Html
00:03:52
Bài 28: Viết mã Css và hiệu ứng
00:17:37
Bài 29: Sử dụng hàm tweenmax cho hiệu ứng load nội dung
00:03:57
Bài 30: Viết mã Html
00:04:11
Bài 31: Viết mã Css
00:06:46
Bài 32: Phần css hiệu ứng
00:07:20
Bài 33: Sử dụng hàm tweenmax kết hợp jquery cho hiệu ứng load thêm
00:11:34
Bài 34: Giới thiệu thuộc tính transition delay cho các ứng dụng khác
00:04:15

Phần 9: Sử dụng animation

Bài 35: Giới thiệu animation
00:05:13
Bài 36: Sử dụng animation
00:10:17
Bài 37: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
00:05:03
Bài 38: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
00:10:35
Bài 39: Project 4: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
00:13:49
Bài 40: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 1 html
00:05:29
Bài 41: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 2 css
00:10:48
Bài 42: Project 5: Animation làm hiệu ứng load của website – phần 3 Chuyển động
00:12:20
Bài 43: Tổng kết
00:05:57

Phần 10: Sử dụng jquery kết hợp với css3

Bài 44: Giới thiệu kiến thức và cách kết hợp jquery và css3
00:05:43
Bài 45: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 1 html
00:09:54
Bài 46: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 2 css
00:09:44
Bài 47: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 3 jquery
00:17:14
Bài 48: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 4 Các hiệu ứng slideIn, slideIn Bottom, newspaper
00:06:53
Bài 49: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 5 Thuộc tính tâm quay, các hiệu ứng slide fall, sticky
00:04:30
Bài 50: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 6 Thuộc tính perspective, rotateY(), tâm quay
00:10:13
Bài 51: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 7 Thuộc tính translateZ() kết hợp animation nhiều keyframes
00:08:19
Bài 52: Project 6: Viết hiệu ứng modal box – phần 8 Hàm thời gian của jquery và các hiệu ứng
00:09:50
Bài 53: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 1 html và css
00:07:52
Bài 54: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 2 html
00:05:58
Bài 55: Project 7: Push menu sử dụng jquery – phần 3 Hướng dẫn các bài ứng dụng khác
00:07:02

Phần 11: Sử dụng jquery viết hiệu ứng tại trang apple.com

Bài 56: Giới thiệu hiệu ứng trang apple.com và kiến thức cần áp dụng
00:05:26
Bài 57: Hiệu ứng apple.com – Phần 1 html
00:05:41
Bài 58: Hiệu ứng apple.com – Phần 2 css
00:08:08
Bài 59: Hiệu ứng apple.com – Phần 3 Phần jquery xử lý cho nút next phần 1
00:10:06
Bài 60: Hiệu ứng apple.com – Phần 4 Phần jquery xử lý cho nút next phần 2
00:10:04
Bài 61: Hiệu ứng apple.com – Phần 5: Phần jquery xử lý cho nút next phần 3
00:04:32
Bài 62: Hiệu ứng apple.com – Phần 6: Phần jquery xử lý cho nút prev
00:07:30
Bài 63: Hiệu ứng apple.com – Phần 7: Phần jquery xử lý cho nút chuyển slide
00:20:42
Bài 64: Hiệu ứng apple.com – Phần 8: Phần jquery xử lý thời gian và hoàn thiện hiệu ứng
00:04:02

Phần 12: Sử dụng jquery viết các kiểu hiệu ứng khác nhau cho slide

Bài 65: Jquery cho các hiệu ứng slide giới thiệu
00:02:34
Bài 66: Jquery cho các hiệu ứng slide: hiệu ứng ‘let me in’
00:10:44
Bài 67: Jquery cho các hiệu ứng slide: hướng dẫn các hiệu ứng khác và tổng kết
00:12:16

Phần 13: Sử dụng jquery viết các hiệu ứng scroll

Bài 68: Giới thiệu các kiến thức sử dụng
00:07:27
Bài 69: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 1 – html
00:05:21
Bài 70: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 2 – css
00:08:22
Bài 71: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 3 – jquery
00:12:19
Bài 72: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 4 – hướng dẫn bài tập áp dụng
00:10:25
Bài 73: Project 8: Hiệu ứng scroll thay đổi header – phần 5 – phân tích hiệu ứng scroll jquery trong web thực tế
00:10:52
Bài 74: Project 9: Giới thiệu bài và kiến thức sử dụng: scroll, wow js, animate css
00:08:23
Bài 75: Project 9: Bắt đầu xử lý html và css
00:08:46
Bài 76: Project 9: Xử lý hiệu ứng jquery
00:11:25
Bài 77: Project 9: Sử dụng thư viện animate.css kết hợp jquery
00:09:58
Bài 78: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 1 html + css
00:10:18
Bài 79: Project 9: Sử dụng thư viện wow.js kết hợp jquery phần 2 jquery
00:12:54
Bài 80: Bài tập cuối chương áp dụng hàm scroll jquery đã học
00:06:42
Bài 81: Tổng kết phần scroll jquery
00:07:58

Phần 14: Hiệu ứng sắp xếp và hiệu ứng filter

Bài 82: Giới thiệu các kiến thức và project 10
00:08:12
Bài 83: Hiệu ứng sắp xếp sử dụng thư viện isotope kết hợp jquery
00:09:32
Bài 84: Hiệu ứng filter phần 1 – viết mã html
00:11:55
Bài 85: Hiệu ứng filter phần 2 – viết mã jquery
00:10:19
Bài 86: Hiệu ứng filter phần 3 – filter bằng cách kết hợp jquery và isotope
00:14:28
Bài 87: Hiệu ứng filter phần 4 – filter bằng cách quicksearch
00:18:18
Bài 88: Tổng kết hiệu ứng filter và sắp xếp
00:04:50

Phần 15: Hiệu ứng kết hợp bootstrap và jquery

Bài 89: Giới thiệu kiến thức
00:06:12
Bài 90: Cài đặt cơ bản bootstrap và plugin
00:07:08
Bài 91: Hiệu ứng popover
00:09:50
Bài 92: Hiệu ứng tooltip
00:06:44
Bài 93: Hiệu ứng tab
00:10:05
Bài 94: Hiệu ứng modal
00:06:25
Bài 95: Hiệu ứng carousel
00:05:54
Bài 96: Hiêu ứng scrollspy – phần 1 html
00:10:29
Bài 97: Hiệu ứng scroll spy – phần 2 hiệu ứng scroll và animate
00:17:04

Phần 16: Hiệu ứng Gsap kết hợp jquery

Bài 98: Giới thiệu kiến thức
00:10:10
Bài 99: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 1
00:16:41
Bài 100: Giới thiệu và ví dụ về tweenmax – phần 2
00:12:35
Bài 101: Áp dụng tweenmax kết hợp jquery
00:11:58
Bài 102: Giới thiệu TimelineMax
00:15:26
Bài 103: Giới thiệu bài tập luyện tập kiến thức tổng hợp
00:04:42
Bài 104: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website
00:09:52
Bài 105: Hướng dẫn kĩ thuật viết hiệu ứng loading của website (Tiếp)
00:10:07

Phần 17: Tổng kết khóa học

Bài 106: Tổng kết kiến thức
00:09:38
Bài 107: Hướng dẫn viết hiệu ứng
00:12:23

Giảng viên

Nguyễn Đức Việt

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Học viên đánh giá khóa học

Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao
Nhận xét khóa học: Học jQuery từ cơ bản đến nâng cao

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học