Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày

Giảng viên khóa học: Nguyễn Lê Hoàng

Bài giảng: 97 bài học/ 15 giờ 19 phút
Học viên đăng ký: 359
Giá gốc: 800.000VNĐ
Ưu đãi còn: 480.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 21/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày”

Khóa học online Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày sẽ giúp bạn:

+ Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm Excel VAA. Đây chính là quá trình bạn cần phải nhận biết được thế nào là một hóa đơn hợp lý, hợp pháp, hợp lệ. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.
+ Cập nhật số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán Excel
+ Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN lên Phần Mềm Kế toán Excel. Bước này rất thú vị nha các bạn. Và bạn hãy đảm bảo rằng mình đang nhớ bản chất ghi nợ, ghi có nhé,
+ Lập các bảng biểu cuối kỳ liên quan trong Doanh nghiệp – Bước này hãy đảm bảo rằng bạn biết cộng, trừ, nhân, chia trên Excel nhé. Những công thức khó hơn chúng tôi sẽ giúp bạn. Và hãy dùng những công thức chúng tôi hướng dẫn để hoàn thiện các công việc dưới đây:
– Trích lập bảng khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí
– Tính và lập bảng phân bổ Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước và hạch toán chi phí
– Lập bảng tổng hợp Nhập – Xuất – Tồn kho cuối kỳ, tính giá vốn xuất kho và cập nhật giá vốn xuất kho
– Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
– Lập bảng chấm công, tính tổng công
– Tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế TNCN và hạch toán tiền lương
…vv
+ Hạch toán các bút toán phân bổ cuối kỳ
+ Tập hợp Doanh thu, Chi phí xác định, xác định kết quả kinh doanh
+ Hạch toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ
+ Lập bảng cân đối số phát sinh tài khoản…
+ Lập Báo cáo tài chính
+ Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
+ Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý…
+ Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.
+ Không như phần mềm kế toán, với Kế toán Excel bạn phải đặt công thức cho từng loại sổ sách, do đó trong quá trình học bạn còn được nâng cao hơn về kỹ năng vi tính văn phòng.
+ Và còn nhiều công việc kế toán phức tạp khác nữa…
>>> Các bạn sẽ được cung cấp tài liệu thực tế và phần mềm Excel VAA để thực hành. Trong quá trình làm bạn luôn có sự hỗ trợ tốt nhất từ giảng viên thông qua facebook, email, điện thoại…
>>> Mỗi một bài giảng là những trải nghiệm thú vị. Bạn sẽ thao tác theo sự hướng dẫn của giảng viên
>>> Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu… Chắc chắn rằng đây sẽ là một chương trình huấn luyện Kế toán online tuyệt vời dành cho bạn

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học
00:06:13
Bài 2: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 1: Thông tin doanh nghiệp
00:07:23
Bài 3: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 2: Số dư đầu kỳ
00:07:57
Bài 4: Giới thiệu tài liệu kế toán – Phần 3: Chứng từ kế toán
00:05:18
Bài 5: Hướng dẫn xây dựng hệ thống thang lương
00:15:19
Bài 6: Hàm Excel trong kế toán – Phần 1: Hàm SUM, SUMIF, SUMIFS, Đặt Name, Lọc
00:10:23
Bài 7: Hàm Excel trong kế toán – Phần 2: Hàm SUBTOTAL
00:04:50
Bài 8: Hàm Excel trong kế toán – Phần 3: Hàm VLOOKUP, INDEX, MATCH, LEFT
00:11:21
Bài 9: Hàm Excel trong kế toán – Phần 4: Hàm IF, IF lồng, hàm LEN
00:10:11
Bài 10: Giới thiệu phần mềm Kế toán Excel VAA
00:08:53

Phần 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ cho năm tài chính mới

Bài 11: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 1: Cập nhật số dư tài khoản
00:18:24
Bài 12: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 2: Cập nhật số dư về bảng cân đối phát sinh
00:09:35
Bài 13: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 3: Cập nhật số dư hàng tồn kho
00:04:19
Bài 14: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 4: Cập nhật số dư công cụ dụng cụ
00:13:06
Bài 15: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 5: Cập nhật số dư tài sản cố định
00:05:01
Bài 16: Cập nhật số dư đầu kỳ – Phần 6: Cập nhật số dư công nợ
00:03:47

Phần 3: Hạch toán chứng từ phát sinh

Bài 17: Hướng dẫn định khoản tháng 1
00:09:57
Bài 18: Hướng dẫn định khoản tháng 2
00:07:08
Bài 19: Hướng dẫn định khoản tháng 3
00:07:47
Bài 20: Hướng dẫn định khoản các nghiệp vụ cuối kỳ
00:04:48
Bài 21: Hạch toán nghiệp vụ mẫu – Phần 1
00:10:15
Bài 22: Hạch toán nghiệp vụ mẫu – Phần 2
00:09:19
Bài 23: Hạch toán nghiệp vụ mẫu – Phần 3
00:08:24
Bài 24: Hướng dẫn phương pháp học hiệu quả
00:04:24
Bài 25: Nghiệp vụ thu chi tiền mặt – Phần 1: Hạch toán kế toán
00:10:02
Bài 26: Nghiệp vụ thu chi tiền mặt – Phần 2: In phiếu chi và kê thuế GTGT
00:08:52
Bài 27: Nghiệp vụ mua hàng nhập kho – Phần 1: Hạch toán kế toán
00:09:49
Bài 28: Nghiệp vụ mua hàng nhập kho – Phần 2: Lập phiếu nhập kho, kê thuế GTGT
00:06:05
Bài 29: Nghiệp vụ mua hàng nhập kho – Phần 3: Hạch toán mua hàng có chiết khấu
00:05:01
Bài 30: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 1: Hạch toán doanh thu
00:06:45
Bài 31: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 2: Hạch toán giá vốn
00:08:13
Bài 32: Hạch toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
00:08:48
Bài 33: Nghiệp vụ mua tài sản cố định – Phần 1: Hồ sơ đưa tài sản cố định vào sử dụng
00:05:08
Bài 34: Nghiệp vụ mua tài sản cố định – Phần 2: Hạch toán mua và ghi tăng TSCĐ
00:08:23
Bài 35: Hạch toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ
00:09:13
Bài 36: Hạch toán nghiệp vụ chi phí trả trước
00:04:56
Bài 37: Hạch toán nghiệp vụ mua công cụ dụng cụ
00:06:24
Bài 38: Hạch toán nghiệp vụ chi phí vận chuyển
00:09:36
Bài 39: Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
00:08:44
Bài 40: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua
00:05:15
Bài 41: Nghiệp vụ xuất hóa đơn thay thế
00:03:42
Bài 42: Hạch toán nghiệp vụ điều chỉnh giá
00:05:45
Bài 43: Nghiệp vụ tạm ứng – Phần 1: Hồ sơ thủ tục tạm ứng, quy trình tạm ứng
00:04:11
Bài 44: Nghiệp vụ tạm ứng – Phần 2: Hạch toán tạm ứng, quyết toán tạm ứng
00:08:25
Bài 45: Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN
00:05:57
Bài 46: Hạch toán nghiệp vụ tính và nộp phạt hành chính thuế
00:06:26
Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ doanh thu, chi phí tài chính
00:04:17
Bài 48: Hạch toán nghiệp vụ chuyển lợi nhuận đầu năm
00:04:56
Bài 49: Hệ thống nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo chứng từ
00:10:24

Phần 4: Công tác kế toán cuối kỳ

Bài 50: Lập bảng nhập xuất tồn – Phần 1: Tổng hợp số liệu nhập kho và đơn giá bình quân
00:09:41
Bài 51: Lập bảng nhập xuất tồn – Phần 2: Tổng hợp số liệu xuất kho và dư cuồi kỳ
00:09:46
Bài 52: Lập bảng nhập xuất tồn – Phần 3: Lập bảng nhập xuất tồn kho cho những tháng sau
00:09:20
Bài 53: Cập nhật giá vốn xuất kho – Phần 1: Giá vốn hàng xuất bán
00:09:14
Bài 54: Cập nhật giá vốn xuất kho – Phần 2: Giá vốn hàng bán bị trả lại
00:02:37
Bài 55: Phân bổ CCDC, chi phí trả trước – Phần 1: Hướng dẫn phân bổ
00:09:56
Bài 56: Phân bổ CCDC, chi phí trả trước – Phần 2: Tính chi phí cho từng bộ phận
00:08:59
Bài 57: Phân bổ CCDC, chi phí trả trước – Phần 3: Hạch toán CCDC, chi phí trả trước
00:04:21
Bài 58: Trích khấu hao TSCĐ – Phần 1: Hướng dẫn tính khấu hao TSCĐ
00:08:16
Bài 59: Trích khấu hao TSCĐ – Phần 2: Hạch toán khấu hao TSCĐ
00:03:05
Bài 60: Lập bảng chấm công
00:07:40
Bài 61: Lập bảng phụ cấp, bảo hiểm
00:15:50
Bài 62: Lập bảng thanh toán tiền lương – Phần 1: Tính lương và bảo hiểm
00:08:25
Bài 63: Lập bảng thanh toán tiền lương – Phần 2: Tính thuế thu nhập cá nhân
00:15:27
Bài 64: Hạch toán tiền lương – Phần 1: Hạch toán chi phí tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN
00:09:39
Bài 65: Hạch toán tiền lương – Phần 2: Hạch toán thanh toán tiền lương, bảo hiểm
00:05:29
Bài 66: Hạch toán kết chuyển doanh thu, chi phí
00:10:14
Bài 67: Tạm tính thuế TNDN hàng quý
00:06:44
Bài 68: Khấu trừ thuế GTGT – Phần 1: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT hàng tháng
00:10:05
Bài 69: Khấu trừ thuế GTGT – Phần 2: Cách lấy số liệu khấu trừ thuế GTGT cho những tháng sau
00:09:05
Bài 70: Lập bảng cân đối số phát sinh – Phần 1: Lập bảng CĐPS tháng 1
00:14:19
Bài 71: Lập bảng cân đối số phát sinh – Phần 2: Phân tích, kiểm tra bảng cân đối phát sinh đúng hay sai
00:14:54
Bài 72: Lập bảng cân đối số phát sinh – Phần 3: Lập bảng cân đối số phát sinh cho những tháng sau
00:03:45
Bài 73: Hướng dẫn tổng hợp công nợ
00:09:53
Bài 74: Lập tờ khai thuế GTGT
00:09:04
Bài 75: Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cả năm
00:23:01
Bài 76: Tổng kết dữ liệu kế toán trong năm để lập BCTC
00:05:43

Phần 5: Lập Báo cáo tài chính

Bài 77: Lập bảng cân đối phát sinh năm – Phần 1: Tính toán số liệu
00:09:53
Bài 78: Lập bảng cân đối phát sinh năm – Phần 2: Hướng dẫn in bảng cân đối số phát sinh năm
00:09:31
Bài 79: Lập báo cáo tình hình tài chính – Phần 1: Mẫu B01a-DNN
00:14:15
Bài 80: Lập báo cáo tình hình tài chính – Phần 2: Mẫu B01b-DNN
00:06:42
Bài 81: Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh (cách 1)
00:19:47
Bài 82: Lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh (cách 2)
00:32:36
Bài 83: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 1: Đặt mã lưu chuyển tiền tệ
00:17:41
Bài 84: Lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ – Phần 2: Tổng hợp LCTT bằng hàm excel
00:05:07
Bài 85: Lập thuyết minh báo cáo tài chính – Phần 1: Lập thông tin chung
00:06:19
Bài 86: Lập thuyết minh báo cáo tài chính – Phần 2: Thông tin bổ sung cho các biểu của BCTC
00:26:00
Bài 87: Quyết toán thuế TNDN trên HTKK – Phần 1: Lập kết quả kinh doanh 03-1A/TNDN
00:06:22
Bài 88: Quyết toán thuế TNDN trên HTKK – Phần 2: Lập phụ lục chuyển lỗ 03-2A/TNDN
00:06:13
Bài 89: Quyết toán thuế TNDN trên HTKK – Phần 3: Tổng hợp số liệu về tờ khai 03/TNDN
00:09:01

Phần 6: Lập sổ sách kế toán

Bài 90: Lập sổ sách kế toán – Phần 1: Hướng dẫn thiết lập sổ kế toán
00:24:21
Bài 91: Lập sổ sách kế toán – Phần 2: Hướng dẫn căn chỉnh trang in
00:10:12
Bài 92: Hướng dẫn in ấn sổ sách, chứng từ cuối năm
00:20:41

Phần 7: Kế toán Giá thành

Bài 93: Hướng dẫn hạch toán các nghiệp vụ về giá thành
00:17:07
Bài 94: Hướng dẫn tính giá thành phần 1
00:12:53
Bài 95: Hướng dẫn tính giá thành phần 2
00:09:48
Bài 96: Hướng dẫn tính giá thành phần 3
00:10:51

Phần 8: Tổng kết

Bài 97: Tổng kết và hệ thống lại quy trình kế toán
00:10:18

Giảng viên

Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Lê Hoàng)
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam
10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng…

Học viên đánh giá khóa học

Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày
Nhận xét khóa học: Kế toán tổng hợp trên Excel sau 30 ngày

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học