Kế toán thực tế trên phần mềm MISA chỉ sau 24 ngày

Giảng viên khóa học: Nguyễn Lê Hoàng

Bài giảng: 90 bài học/ 12 giờ 41 phút
Học viên đăng ký: 222
Giá gốc: 900.000VNĐ
Ưu đãi còn: 399.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 18/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Kế toán thực tế trên phần mềm MISA chỉ sau 24 ngày”

Khóa học thực hành làm kế toán tổng hợp thực tế trên MISA sẽ cung cấp cho bạn:

Tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xử lý chứng từ kế toán trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán MISA. Cần phải chuẩn bị những chứng từ kế toán nào để bổ sung thêm cho các nghiệp vụ kinh tế phát sinh nhằm chặt chẽ hơn nữa về pháp luật thuế, tránh bị xuất toán khi cơ quan thuế xuống thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp bạn.

Hướng dẫn cài đặt, khai báo thông tin doanh nghiệp, chế độ kế toán áp dụng cho phần mềm

Cập nhật danh mục, số dư đầu kỳ vào phần mềm kế toán MISA với những thao tác nhanh gọn và dễ dàng;

Trực tiếp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của DN lên Phần Mềm Kế toán MISA. Điều tuyệt vời là tôi sẽ giúp bạn hiểu bản chất của những định khoản tự động đó.

Thực hiện các công việc kế toán cuối kỳ chỉ bằng những CLICK chuột trong nháy mắt mà vẫn hiểu bản chất:

 • Trích khấu hao tài sản cố định và hạch toán chi phí khấu hao tự động;
 • Phân bổ Công cụ dụng cụ – chi phí trả trước và hạch toán chi phí tự động;
 • Tính giá vốn xuất kho tự động và cập nhất giá vốn xuất kho tự động
 • Lập bảng tổng hợp thanh toán với người mua, người bán, đối chiếu công nợ cuối kỳ
 • Lập bảng chấm công, tính tổng công
 • Thiết lập bảng lương, tính lương và trích bảo hiểm, tính thuế TNCN và hạch toán tiền lương tự động
 • Lập các bảng biểu cuối kỳ khác…
 • Kết chuyển Doanh thu, Chi phí xác định kết quả kinh doanh tự động
 • Thiết lập Báo cáo tài chính, xem nhanh báo cáo tài chính, phân tích, kiểm tra BCTC đúng sai…
 • Lập và in sổ sách kế toán cuối kỳ
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng, quý, hạch toán khấu trừ thuế GTGT
 • Khóa sổ kế toán cuối kỳ, mở khóa sổ kế toán khi cần thiết

Hiểu sâu hơn về bản chất của kế toán, biết được “đường đi nước bước” của một chứng từ kế toán và các sổ sách kế toán.

Sử dụng các tiện ích trong phần mềm MISA như Đánh lại số chứng từ, tìm kiến chứng từ, kiểm tra dữ liệu, dối chiếu dữ liệu tự động, đặt mật khẩu, phân quyền người dùng, tự động cập nhật, sao lưu, phục hồi dữ liệu, xuất nhập khẩu dữ liệu…

Với phương pháp giảng hiện đại, chi tiết, dễ hiểu… Chắc chắn rằng đây sẽ là một chương trình huấn luyện Kế toán online TUYỆT VỜI dành cho bạn.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan

Bài 1: Giới thiệu khóa học
00:04:57
Bài 2: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 1: Thông tin doanh nghiệp
00:07:24
Bài 3: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 2: Số dư đầu kỳ
00:04:11
Bài 4: Giới thiệu tài liệu thực tế – Phần 3: Chứng từ kế toán
00:05:58
Bài 5: Hướng dẫn tải phần mềm MISA
00:04:05
Bài 6: Hướng dẫn cài đặt phần mềm MISA
00:02:22
Bài 7: Hướng dẫn Tạo mới dữ liệu kế toán
00:09:31
Bài 8: Giới thiệu phần mềm MISA
00:10:11
Bài 9: Đăng ký bản quyền sử dụng MISA
00:05:13
Bài 10: Đặt mật khẩu – Quản lý người dùng
00:09:19

Phần 2: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu năm

Bài 11: Khai báo danh mục đầu kỳ
00:10:01
Bài 12: Hướng dẫn cập nhật số dư đầu kỳ
00:22:42
Bài 13: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 1: Số dư các tài khoản và ngân hàng
00:14:49
Bài 14: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 2: Công nợ khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên
00:08:49
Bài 15: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 3: Số dư Hàng tồn kho và công cụ dụng cụ
00:09:17
Bài 16: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 4: Số dư Tài sản cố định
00:07:49
Bài 17: Tải số dư từ Excel lên MISA – Phần 5: Tải số liệu lên phần mềm MISA
00:07:00

Phần 3: Hạch toán chứng từ phát sinh

Bài 18: Hạch toán chứng từ kế toán – Phần 1: Hạch toán tháng 1
00:08:47
Bài 19: Hạch toán chứng từ kế toán – Phần 2: Hạch toán tháng 2, tháng 3
00:08:51
Bài 20: Hướng dẫn phương pháp học hiệu quả
00:04:18
Bài 21: Làm quen với giao diện nhập liệu phát sinh
00:10:59
Bài 22: Hạch toán nghiệp vụ chuyển lợi nhuận đầu năm
00:08:38
Bài 23: Hạch toán Chi tiền mặt – Phần 1: Hướng dẫn chung
00:10:54
Bài 24: Hạch toán Chi tiền mặt – Phần 2: Lập phiếu chi và in chi
00:18:24
Bài 25: Hạch toán nghiệp vụ thu tiền mặt
00:10:17
Bài 26: Hạch toán nghiệp vụ mua hàng nhập kho
00:18:00
Bài 27: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 1: Giới thiệu giao diện
00:07:33
Bài 28: Nghiệp vụ bán hàng – Phần 2: Hạch toán số liệu vào phần mềm
00:11:41
Bài 29: Thu tiền gửi qua ngân hàng
00:08:46
Bài 30: Chi tiền thanh toán qua ngân hàng
00:09:20
Bài 31: Mua tài sản cố định – Phần 1: Hồ sơ mua và ghi tăng TSCĐ
00:05:09
Bài 32: Mua tài sản cố định – Phần 2: Hạch toán mua mới TSCĐ
00:06:22
Bài 33: Mua tài sản cố định – Phần 3: Hạch toán chi phí mua TSCĐ
00:12:15
Bài 34: Mua tài sản cố định – Phần 4: Ghi tăng TSCĐ
00:08:00
Bài 35: Thanh lý TSCĐ – Phần 1: Thu từ thanh lý TSCĐ
00:13:18
Bài 36: Thanh lý TSCĐ – Phần 2: Ghi giảm TSCĐ
00:05:35
Bài 37: Hạch toán nghiệp vụ chi phí trả trước
00:11:29
Bài 38: Mua Công cụ dụng cụ – Phần 1: Hạch toán mua
00:11:29
Bài 39: Mua Công cụ dụng cụ – Phần 2: Ghi tăng CCDC
00:04:52
Bài 40: Hạch toán và phân bổ chi phí mua hàng
00:11:00
Bài 41: Hạch toán nghiệp vụ hàng bán bị trả lại
00:07:47
Bài 42: Hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua
00:06:06
Bài 43: Nghiệp vụ Xuất hóa đơn thay thế
00:06:47
Bài 44: Hạch toán Nghiệp vụ điều chỉnh giá
00:08:17
Bài 45: Hạch toán chi tạm ứng nhân viên
00:03:33
Bài 46: Hoàn ứng và Quyết toán tạm ứng nhân viên
00:11:35
Bài 47: Hạch toán nghiệp vụ nộp thuế vào NSNN
00:08:35
Bài 48: Nghiệp vụ tính và nộp phạt hành chính thuế
00:08:44
Bài 49: Hạch toán vay vốn ngân hàng
00:02:37
Bài 50: Hạch toán góp vốn kinh doanh
00:03:50
Bài 51: Nhận lãi tiền gửi và trả lãi tiền vay
00:03:49

Phần 4: Công tác kế toán cuối kỳ

Bài 52: Phân bổ và hạch toán công cụ dụng cụ, chi phí trả trước
00:09:39
Bài 53: Trích và hạch toán khấu hao TSCĐ
00:05:41
Bài 54: Tính giá vốn xuất kho bình quân
00:05:10
Bài 55: Thiết lập thông số tính lương
00:07:29
Bài 56: Lập bảng chấm công – Phần 1: Hướng dẫn chấm công
00:08:14
Bài 57: Lập bảng chấm công – Phần 2: Thiết lập ký hiệu công
00:08:09
Bài 58: Lập bảng lương – Phần 1: Cấu trúc bảng lương
00:13:32
Bài 59: Lập bảng lương – Phần 2: Thiết lập hiển thị
00:04:59
Bài 60: Lập bảng lương – Phần 3: Thiết lập công thức tính
00:10:08
Bài 61: Lập bảng lương – Phần 4: Hạch toán chi phí lương
00:07:51
Bài 62: Lập bảng lương – Phần 5: Trả lương và nộp bảo hiểm
00:04:34
Bài 63: Lập bảng lương – Phần 6: Lập bảng lương những tháng tiếp theo
00:03:18
Bài 64: Hạch toán chi phí tiền lương từ Excel
00:12:13
Bài 65: Lập tờ khai thuế GTGT
00:13:42
Bài 66: Xuất dữ liệu XML từ MISA lên Phần mềm Hỗ trợ kê khai thuế
00:04:17
Bài 67: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT – Phần 1: Cách lấy số liệu
00:06:35
Bài 68: Hạch toán khấu trừ thuế GTGT – Phần 2: Hạch toán
00:07:22
Bài 69: Tạm nộp thuế TNDN hàng quý
00:05:37
Bài 70: Kết chuyển lãi lỗ cuối kỳ
00:06:21

Phần 5: Lập Báo cáo tài chính và quyết toán

Bài 71: Quyết toán thuế TNDN – Phần 1: Phân tích chung
00:10:11
Bài 72: Quyết toán thuế TNDN – Phần 2: Chuyển lỗ trên MISA
00:04:55
Bài 73: Quyết toán thuế TNDN – Phần 3: Lập tờ khai quyết toán
00:14:27
Bài 74: Xem nhanh báo cáo tài chính
00:07:06
Bài 75: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 1: Lập công thức
00:09:51
Bài 76: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 2: Báo cáo tùy chỉnh
00:06:56
Bài 77: Thiết lập báo cáo tài chính – Phần 3: Lập Thuyết minh tài chính
00:06:09
Bài 78: Kiểm tra BCTC – Phần 1: Kiểm tra bảng cân đối tài khoản
00:20:01
Bài 79: Kiểm tra BCTC – Phần 2: Kiểm tra CĐKT, KQKD, LCTT
00:06:56
Bài 80: Sử dụng tiện ích của MISA để đối chiếu số liệu
00:13:55

Phần 6: Lập sổ sách kế toán

Bài 81: Thiết lập sổ sách, báo cáo kế toán
00:13:02
Bài 82: Hướng dẫn in sổ sách kế toán cuối năm
00:10:45
Bài 83: Hướng dẫn đánh lại số chứng từ kế toán
00:06:47
Bài 84: Hướng dẫn in chứng từ kế toán hàng loạt
00:04:27
Bài 85: Khóa sổ kế toán cuối kỳ
00:04:51

Phần 7: Sử dụng một số tiện ích trong phần mềm

Bài 86: Giới thiệu các phân hệ còn lại
00:10:18
Bài 87: Nhập giá vốn bằng tay
00:06:10
Bài 88: Tìm kiếm dữ liệu trong MISA
00:06:54
Bài 89: Sao lưu, phục hồi dữ liệu
00:06:44

Phần 8: Tổng kết

Bài 90: Tổng kết và hệ thống lại quy trình kế toán
00:04:53

Giảng viên

Nguyễn Văn Hoàng (Nguyễn Lê Hoàng)
CEO – Sáng lập Học Viện Kế Toán Việt Nam – Tổ chức huấn luyện kế toán thực tế số 1 Việt Nam
10 năm kinh nghiệm làm kế toán và giảng dạy kế toán
Trực tiếp huấn luyện hàng nghìn học viên kế toán thực tế mỗi năm
Tác giả phần mềm kế toán Excel VAA mà các bạn đang sử dụng…

Học viên đánh giá khóa học

Kế toán thực tế trên phần mềm MISA chỉ sau 24 ngày
Nhận xét khóa học: Kế toán thực tế trên phần mềm MISA chỉ sau 24 ngày

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học