Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

Giảng viên khóa học: Trần Duy Thanh

Bài giảng: 58 bài học/ 07 giờ 47 phút
Học viên đăng ký: 113
Giá gốc: 700.000VNĐ
Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 18/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi”

 Khóa học tổng hợp toàn bộ các kiến thức Excel cho khối văn phòng, các bài tập rèn luyện sát nội dung và thực tế.

+Kho đề thi mẫu giúp học viên dễ dàng rèn luyện nâng cao chuyên môn Excel

+ Khóa học cung cấp cách thức cài đặt, cấu hình Excel

+ Cách quản lý Worksheet, Workbook, địa chỉ ô

+Cách định dạng bảng tính

+Các hàm và chức năng quan trọng: Hàm toán học, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, ngày giờ, các hàm dò tìm, sắp xếp, lọc, biểu đồ…

Đăng ký ngày khóa học “Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi” ngay hôm nay tại Unica.vn

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Excel

Bài 1: Giới thiệu Excel và các ứng dụng
00:06:38
Bài 2: Các thành phần trong cửa sổ Excel
00:06:50
Bài 3: Cách hiệu chỉnh thanh công cụ Ribbon và Access toolbar
00:10:18
Bài 4: Các kiểu dữ liệu và cách nhập liệu
00:15:29
Bài 5: Cách lưu và mở tập tin Excel
00:09:06
Bài 6: Cách xuất tập tin ra PDF và các định dạng khác
00:06:49

Phần 2: Thao tác với các hàm thống kê đơn giản trong Excel

Bài 7: Hàm tìm giá trị nhỏ nhất MIN (dãy giá trị)
00:04:44
Bài 8: Hàm tìm giá trị lớn nhất MAX (dãy giá trị)
00:03:41
Bài 9: Hàm tính giá trị trung bình AVERAGE (dãy giá trị)
00:02:52
Bài 10: Hàm làm tròn Round (số gốc,số làm tròn)
00:03:43
Bài 11: Hàm tính tổng SUM (dãy giá trị) và Autosum
00:03:43
Bài 12: Hàm đếm COUNT (dãy)
00:03:14
Bài 13: Hàm đếm COUNTA (dãy)
00:03:06
Bài 14: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm thống kê cơ bản
00:13:04
Bài 15: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:04:28

Phần 3: Thao tác với Các hàm xử lý chuỗi trong Excel

Bài 16: Hàm trích lọc chuỗi bên trái LEFT (chuỗi, số ký tự cần lấy)
00:03:12
Bài 17: Hàm trích lọc chuỗi bên phải RIGHT (chuỗi, số ký tự cần lấy)
00:03:26
Bài 18: Hàm trích lọc chuỗi ở giữa MID (chuỗi, vị trí bắt đầu lấy, số ký tự cần lấy)
00:05:09
Bài 19: Hàm Value
00:05:12
Bài 20: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm xử lý chuỗi
00:07:36
Bài 21: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:02:58

Phần 4: Thao tác với Các hàm luận lý trong Excel

Bài 22: IF (điều kiện, giá trị thỏa điều kiện, giá trị không thỏa điều kiện)
00:07:17
Bài 23: OR (dãy luận lý)
00:04:43
Bài 24: AND (dãy luận lý)
00:05:36
Bài 25: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm luận lý
00:15:21
Bài 26: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:04:42

Phần 5: Các hàm dò tìm và thống kê nâng cao trong Excel

Bài 27: Vlookup
00:11:16
Bài 28: Hlookup
00:09:23
Bài 29: SUMIF
00:06:27
Bài 30: SUMIFS
00:07:06
Bài 31: COUNTIF
00:04:20
Bài 32: COUNTIFS
00:06:03
Bài 33: AVERAGEIF
00:04:48
Bài 34: AVERAGEIFS
00:05:52
Bài 35: Bài tập rèn luyện tổng hợp các hàm dò tìm và thống kê nâng cao
00:26:38
Bài 36: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:05:38

Phần 6: Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 37: Sắp xếp
00:05:53
Bài 38: Lọc cơ bản (filter)
00:07:12
Bài 39: Lọc nâng cao (advance filter)
00:09:14
Bài 40: Bài tập rèn luyện tổng hợp Sắp xếp và lọc dữ liệu
00:13:16
Bài 41: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:06:32

Phần 7: Trình diễn dữ liệu

Bài 42: SubTotal
00:07:10
Bài 43: Thao tác với PivotTables
00:05:34
Bài 44: Thao tác với PivotCharts
00:03:30
Bài 45: Thao tác với các biểu đồ trong Excel
00:07:21
Bài 46: Bài tập rèn luyện tổng hợp Trình diễn dữ liệu
00:03:54
Bài 47: Các bài tập rèn luyện tự giải
00:02:35

Phần 8: Giải đề thi

Bài 48: Đề thi số 1
00:18:19
Bài 49: Đề thi số 2
00:13:39
Bài 50: Đề thi số 3
00:10:35
Bài 51: Đề thi số 4
00:16:48
Bài 52: Đề thi số 5
00:10:59
Bài 53: Đề thi số 6
00:12:53
Bài 54: Đề thi số 7
00:10:55
Bài 55: Đề thi số 8
00:16:23
Bài 56: Đề thi số 9
00:11:52
Bài 57: Đề thi số 10
00:17:32
Bài 58: Danh sách Đề thi tự giải
00:04:34

Giảng viên

Trần Duy Thanh

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá khóa học

Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi
Nhận xét khóa học: Thành Thạo Excel Qua Giải Đề Thi

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học