Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Giảng viên khóa học: Trần Duy Thanh

Bài giảng: 53 bài học/ 16 giờ 48 phút
Học viên đăng ký: 53
Giá gốc: 600.000VNĐ
Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 23/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần”

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Webservice với  Web API Restful, học viên có thể dễ dàng tương tác từ Di động Android, Desktop (Winform, Java Swing), JavaScript, AngularJS tới Webservice, có thể khai thác được Microsoft SQL Server cũng như Visual Studio hiệu quả và xin việc làm Backend cho Di động

Khóa họ̣c còn sử dụng những công cụ Framework mới nhất, tìm hiểu ngôn ngữ lập trình C#, LINQ to SQL, cung cấp những kiến thức lập trình .net Webservice,cung cấp cách thức cài đặt cấu hình IIS Webserver, cách thức cài đặt Webservice, cách thức tương tác dữ liệu từ Di động Android, Desktop (Winform, Java swing), JavaScript, AngularJS tới .net Webservicce

Tham gia khóa học “Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần” ngay hôm nay nhé!

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về .Net WebService và các công cụ hỗ trợ lập trình

Bài 1: Giới thiệu .Net WebService
00:10:51
Bài 2: Giới thiệu các công cụ hỗ trợ lập trình Web Service
00:07:01
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:38:37
Bài 4: Cài đặt và sử dụng Visual Studio
00:26:41

Phần 2: Cài đặt IIS Webserver

Bài 5: Cách bật các tính năng yêu cầu trong Windows Feature On Or Off
00:11:09
Bài 6: Cài đặt Web Service lên IIS Web Server
00:05:31

Phần 3: Lập trình RESTful Webservice trong Visual Studio

Bài 7: Giới thiệu về RESTful
00:28:08
Bài 8: Tạo Web API với HttpGet
00:31:40
Bài 9: Tạo Web API với HttpPost
00:08:27
Bài 10: Tạo Web API với HttpPut
00:08:53
Bài 11: Tạo Web API với HttpDelete
00:08:17
Bài 12: Cài đặt Webservice RESTful lên IIS Webserver
00:10:20
Bài 13: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ Postman
00:15:47
Bài 14: Kiểm tra Webservice RESTful với công cụ HttpRequester
00:12:33

Phần 4: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Java

Bài 15: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Java Android
00:41:35
Bài 16: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Java Android
00:20:37
Bài 17: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Java Android
00:13:45
Bài 18: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Java Android
00:14:03
Bài 19: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Java Android
00:03:45
Bài 20: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Java Android
00:31:45
Bài 21: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Java Android
00:34:03
Bài 22: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Java Android
00:19:42

Phần 5: Tương tác di động Android với RESTful WebService bằng Kotlin

Bài 23: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- trong Kotlin Android
00:45:15
Bài 24: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- trong Kotlin Android
00:30:40
Bài 25: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục- trong Kotlin Android
00:27:27
Bài 26: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- trong Kotlin Android
00:24:07
Bài 27: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- trong Kotlin Android
00:24:45
Bài 28: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục- trong Kotlin Android
00:28:15
Bài 29: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm- trong Kotlin Android
00:37:11
Bài 30: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- trong Kotlin Android
00:32:47
Bài 31: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm- trong Kotlin Android
00:25:42
Bài 32: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- trong Kotlin Android
00:20:16
Bài 33: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-trong Kotlin Android
00:24:40
Bài 34: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- trong Kotlin Android
00:14:57

Phần 6: Tương tác C# với RESTful WebService

Bài 35: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy toàn bộ danh sách Sản phẩm- bằng C#
00:14:21
Bài 36: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy chi tiết 1 Sản phẩm- bằng C#
00:11:17
Bài 37: Triệu gọi Web API với HttpGet-Lấy danh sách sản phẩm theo danh mục-bằng C#
00:09:14
Bài 38: Triệu gọi Web API với HttpGet-Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]- bằng C#
00:09:32
Bài 39: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy toàn bộ danh sách Danh mục- bằng C#
00:07:22
Bài 40: Triệu gọi Web API với HttpGet-Triệu gọi API Lấy chi tiết 1 Danh mục-bằng C#
00:08:42
Bài 41: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một sản phẩm-bằng C#
00:23:26
Bài 42: Triệu gọi Web API với HttpPost-Lưu một Danh mục- bằng C#
00:12:28
Bài 43: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một sản phẩm-bằng C#
00:17:47
Bài 44: Triệu gọi Web API với HttpPut-Sửa một Danh mục- bằng C#
00:14:08
Bài 45: Triệu gọi Web API với HttpDelete -Xóa một sản phẩm-bằng C#
00:13:17
Bài 46: Triệu gọi Web API với HttpDelete-Xóa một Danh mục- bằng C#
00:13:17

Phần 7: Các bài tập rèn luyện

Bài 47: Bài tập rèn luyện 1-Viết phần mềm phân công cuộc gọi
00:03:52
Bài 48: Bài tập rèn luyện 2-Viết phần mềm tra cứu trạm xe Bus
00:06:52
Bài 49: Bài tập rèn luyện 3-Viết phần mềm trưng bày sản phẩm
00:04:01
Bài 50: Bài tập rèn luyện 4-Viết phần mềm tra cứu tỉ giá hối đoái
00:47:34
Bài 51: Bài tập rèn luyện 5-Viết phần mềm xem Dự báo thời tiết
00:06:03

Phần 8: AngularJS vs Webservice

Bài 52: Giới thiệu sơ lược AngularJS
00:19:42
Bài 53: Triệu gọi Webservice trong AngularJS
00:26:15

Giảng viên

Trần Duy Thanh

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

Các trường đã và đang giảng dạy:

Đại Học Công Nghiệp TP.HCM

Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)

Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học

Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn

Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược

Công ty KIC (http://kicthermal.com/)

Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá khóa học

Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần
Nhận xét khóa học: Lập trình Restful Webservice trong 6 tuần

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học