Học lập trình C/C++

Giảng viên khóa học: Dương Tích Đạt

Bài giảng: 31 bài học/ 03 giờ 40 phút
Học viên đăng ký: 196
Giá gốc: 600.000VNĐ
Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 25/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Học lập trình C/C++”

Ngôn ngữ C++ được phát triển từ ngôn ngữ C. C++ không phải là ngôn ngữ hướng đối tượng hoàn toàn mà là ngôn ngữ “đa hướng”. Vì C++ hỗ trợ cả lập trình hướng hành động và lập trình hướng đối tượng. Nó là một trong những ngôn ngữ phổ biến để viết các ứng dụng máy tính – và ngôn ngữ thông dụng nhất để lập trình games.  Bạn đang có nhu cầu học C/CC++, bạn đang tự học C/C++ nhưng gặp quá nhiều khóa khăn ?

Khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z giúp trang bị cho học viên các kỹ năng lập trình được minh hoạ cụ thể bằng ngôn ngữ lập trình C/C++ từ cơ bản đến nâng cao. Khóa học bao gồm các kỹ thuật lập trình trên các kiểu dữ liệu cơ bản, các phát biểu lựa chọn, câu lệnh điều khiển, vòng lặp, mảng, con trỏ, kiểu cấu trúc. Bên cạnh đó khóa học cũng trang bị cho học viên kiến thức xử lý tập tin, cách viết chương trình theo kiểu lập trình hàm…

Qua khóa học Học lập trình C/C++ TỪ A – Z tại Unica.vn , học viên có thể tự nâng cao kỹ năng lập trình của mình, dễ dàng tiếp cận các ngôn ngữ cấp cao và công nghệ mới. Đây là khóa học tạo tiền đề tốt cho việc tiếp cận phương pháp lập trình hướng đối tượng, một phương pháp lập trình cần phải có của một lập trình viên.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về lập trình và các khái niệm cơ bản

Bài 1: Tổng quan về lập trình
00:13:01
Bài 2: Ngôn ngữ lập trình C/C++
00:13:06
Bài 3: Biểu thức
00:09:40
Bài 4: Các kiểu dữ liệu trong C/C++
00:08:43
Bài 5: Sử dụng Biến trong C/C++
00:08:57
Bài 6: Sử dụng Hằng trong C/C++
00:11:26
Bài 7: Các phép toán trong C/C++
00:14:10
Bài 8: Bài tập thực hành 1
00:09:14
Bài 9: Bài tập thực hành 2
00:06:34
Bài 10: Bài tập thực hành 3
00:04:18
Bài 11: Bài tập thực hành 4
00:06:56
Bài 12: Bài tập thực hành 5
00:04:00
Bài 13: Bài tập tự thực hành
00:06:28

Phần 2: Cấu trúc điều khiển

Bài 14: Khái niệm cấu trúc điều khiển
00:05:19
Bài 15: Sử dụng câu lệnh if, if…else
00:08:03
Bài 16: Sử dụng câu lệnh if…else lồng nhau
00:04:46
Bài 17: Sử dụng câu lệnh switch…case
00:08:05
Bài 18: Sử dụng lệnh goto
00:07:10
Bài 19: Bài tập thực hành 1
00:06:11
Bài 20: Bài tập thực hành 2
00:04:26
Bài 21: Bài tập thực hành 3
00:04:34
Bài 22: Bài tập thực hành 4
00:05:16
Bài 23: Bài tập thực hành 5
00:04:40
Bài 24: Bài tập tự thực hành
00:05:35

Phần 3: Cấu trúc vòng lặp

Bài 25: Vòng lặp for, while, do…while
00:14:07
Bài 26: Lệnh rẽ nhánh và lệnh nhảy
00:07:47
Bài 27: Vòng lặp lồng nhau
00:06:11
Bài 28: Bài tập thực hành 1
00:09:33
Bài 29: Bài tập thực hành 2
00:10:38
Bài 30: Bài tập thực hành 3
00:09:16
Bài 31: Bài tập thực hành 4
00:07:25
Bài 32: Bài tập thực hành 5
00:05:07
Bài 33: Bài tập tự thực hành
00:05:26

Phần 4: Hàm – Chương trình con

Bài 34: Xây dựng và sử dụng hàm
00:16:33
Bài 35: Tham số của hàm
00:10:09
Bài 36: Khai báo hàm
00:08:10
Bài 37: Câu lệnh return và exit
00:12:39
Bài 38: Bài tập thực hành 1
00:09:55
Bài 39: Bài tập thực hành 2
00:09:56
Bài 40: Bài tập thực hành 3
00:08:39
Bài 41: Bài tập thực hành 4
00:10:18
Bài 42: Bài tập thực hành 5
00:10:29
Bài 43: Bài tập tự thực hành
00:05:53

Phần 5: Kỹ thuật đệ quy

Bài 44: Phân loại đệ quy
00:11:46
Bài 45: Bài tập tự thực hành
00:06:03

Phần 6: Mảng trong C/C++

Bài 46: Mảng một chiều
00:16:52
Bài 47: Bài tập thực hành 1
00:17:22
Bài 48: Bài tập thực hành 2
00:10:33
Bài 49: Bài tập thực hành 3
00:07:51
Bài 50: Bài tập thực hành 4
00:11:15
Bài 51: Bài tập thực hành 5
00:05:23
Bài 52: Bài tập tự thực hành
00:03:47
Bài 53: Mảng nhiều chiều
00:12:04
Bài 54: Bài tập thực hành 1
00:13:38
Bài 55: Bài tập thực hành 2
00:11:42
Bài 56: Bài tập thực hành 3
00:14:31
Bài 57: Bài tập thực hành 4
00:14:05
Bài 58: Bài tập thực hành 5
00:05:32
Bài 59: Bài tập tự thực hành
00:02:42

Phần 7: Xử lý Chuỗi trong C/C++

Bài 60: Khái niệm và thao tác trên chuỗi
00:12:35
Bài 61: Một số hàm về chuỗi
00:11:24
Bài 62: Mảng các chuỗi
00:05:31
Bài 63: Bài tập thực hành 1
00:12:02
Bài 64: Bài tập thực hành 2
00:09:55
Bài 65: Bài tập thực hành 3
00:11:59
Bài 66: Bài tập thực hành 4
00:11:48
Bài 67: Bài tập thực hành 5
00:11:35
Bài 68: Bài tập tự thực hành
00:04:20

Phần 8: Con trỏ trong lập trình C/C++

Bài 69: Khái niệm về con trỏ
00:14:38
Bài 70: Các thao tác trên con trỏ
00:09:57
Bài 71: Cấp phát bộ nhớ động
00:16:14
Bài 72: Con trỏ và mảng
00:11:06
Bài 73: Bài tập thực hành 1
00:18:39
Bài 74: Bài tập thực hành 2
00:09:10
Bài 75: Bài tập thực hành 3
00:11:37
Bài 76: Bài tập thực hành 4
00:12:24
Bài 77: Bài tập thực hành 5
00:06:28
Bài 78: Bài tập tự thực hành
00:03:07

Phần 9: Kiểu dữ liệu cấu trúc

Bài 79: Thao tác trên kiểu dữ liệu cấu trúc
00:11:47
Bài 80: Mảng cấu trúc
00:08:30
Bài 81: Cấu trúc lồng nhau
00:05:04
Bài 82: Kiểu enum và union
00:08:12
Bài 83: Bài tập thực hành 1
00:16:11
Bài 84: Bài tập thực hành 2
00:07:51
Bài 85: Bài tập thực hành 3
00:13:30
Bài 86: Bài tập thực hành 4
00:06:22
Bài 87: Bài tập thực hành 5
00:03:35
Bài 88: Bài tập tự thực hành
00:06:34

Phần 10: Xử lý tập tin

Bài 89: Khái niệm kiểu tập tin
00:19:34
Bài 90: Các hàm xử lý trên tập tin
00:15:18
Bài 91: Bài tập thực hành 1
00:04:46
Bài 92: Bài tập thực hành 2
00:12:52
Bài 93: Bài tập tự thực hành
00:06:06

Phần 11: Tối ưu chương trình

Bài 94: Cải tiến giải thuật
00:09:25
Bài 95: Tinh chỉnh mã nguồn
00:09:28

Phần 12: Các bài tập tổng hợp

Bài 96: Bài tập 1 – Bài tập tổng hợp về mảng một chiều
00:09:30
Bài 97: Bài tập 2 – Bài tập tổng hợp về ma trận
00:12:37
Bài 98: Bài tập 3 – Xây dựng chương trình quản lý điểm
00:05:12
Bài 99: Tổng kết khóa học
00:01:50

Giảng viên

Dương Tích Đạt

Giảng viên Dương Tích Đạt – tốt nghiệp Thạc sĩ Khoa học máy tính tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin – Đại học Quốc gia TP.HCM, có kinh nghiệm giảng dạy tại các trường:

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. HCM – phụ trách giảng dạy ứng dụng CNTT trong thư viện, xây dựng thư viện điện tử, thư viện số.

Trường Đại học Hoa Sen – công tác tại trung tâm phát triển phần mềm LSC và tham gia giảng dạy tại Khoa Khoa học Công nghệ, Trung tâm tin học.

Trường CĐ Nghề CNTT iSPACE (Quản lý bộ môn Kỹ thuật lập trình – Khoa Kỹ thuật phần mềm)

Giảng viên Đại học Gia Định, trường TCCN Hồng Hà, trường TC Thông tin truyền thông.

Học viên đánh giá khóa học

Học lập trình C/C++
Nhận xét khóa học: Học lập trình C/C++

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học