Học thiết kế ux/ui cho ứng dụng và Website bằng Adobe Photoshop, Muse và xd cc 2017

Giảng viên khóa học: Nguyễn Đức Việt

Bài giảng: 126 bài học/ 15 giờ 50 phút
Học viên đăng ký: 133
Giá gốc: 700.000VNĐ
Ưu đãi còn: 420.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 31/01/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Học thiết kế ux/ui cho ứng dụng và Website bằng Adobe Photoshop, Muse và xd cc 2017”

  • Bạn muốn nâng cao chất lượng sản phẩm?
  • Bạn muốn chuyển bản thiết kế của mình sang web/app mà không cần phải viết code?
  • Bạn muốn hiểu sâu hơn về tư duy thiết kế sản phẩm, Web và Mobile Application?

Khóa học online Học thiết kế ux/ui cho ứng dụng và Website bằng Adobe Photoshop, Muse và xd cc 2017 – Giảng viên Nguyễn Đức Việt là dành cho bạn

Đây là khóa học đầu tiên hướng dẫn về thiết kế ux và ui với sự hỗ trợ của các công cụ thiết kế hàng đâu của Adobe:

  • Adobe Illustrator
  • Adobe Photoshop
  • Adobe XD
  • Adobe Muse

Giờ đây, việc thiết kế UX UI, cách để có bản thiết kế UI/UX thông qua việc sử dụng các công cụ Adobe sẽ không còn là điều khó khăn với bạn nữa. Sau khóa học, bạn sẽ tự thiết kế một app hoàn chỉnh hay tự thiết kế landing page và chuyển sang website thật nhờ Adobe Muse và còn làm được nhiều điều thú vị hơn thế nữa.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu khóa học

Bài 1: Giới thiệu khóa học thiết kế UI – UX
00:15:34
Bài 2: Giới thiệu kiến thức photoshop cần dùng
00:06:05

Phần 2: Kiến thức cơ bản về Photoshop

Bài 3: Cài đặt công cụ cho khóa học
00:03:35
Bài 4: Không gian làm việc của photoshop
00:08:14
Bài 5: Các phương pháp tách layer trong photoshop
00:05:29
Bài 6: Công cụ lasso và marquee trong xử lý layer
00:05:45
Bài 7: Tách layer bằng công cụ magnetic lasso
00:04:01
Bài 8: Tách layer bằng công cụ magic warn và selection tool
00:09:47
Bài 9: Tính năng contigous cho magic warnd
00:08:02
Bài 10: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge
00:06:59
Bài 11: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 1
00:04:48
Bài 12: Tách layer nâng cao với công cụ refine edge – phiên bản cc 2017 – Bài tập 2
00:09:09
Bài 13: Tách layer bằng cách sử dụng công cụ pentool
00:10:32
Bài 14: Sử dụng thành thạo tính năng smart object
00:13:04
Bài 15: Qui trình thiết kế
00:06:56
Bài 16: Thiết kế banner – phần ý tưởng và kích cỡ
00:15:27
Bài 17: Xử lý tách layer bằng Magnetic tool
00:08:31
Bài 18: Xử lý tóc bằng Refine edge
00:07:13
Bài 19: Thao tác với vùng chọn và đổ màu
00:07:14
Bài 20: Thao tác với mặt nạ để tạo hiệu ứng cho nhân vật
00:06:38
Bài 21: Hai phương pháp vẽ hình trong photoshop
00:06:59
Bài 22: Vẽ hình tự do sử dụng Pentool
00:05:20
Bài 23: Xử lý phần text
00:15:06
Bài 24: Xử lý phần background
00:17:56
Bài 25: Tổng kết kiến thức phần photoshop
00:03:57

Phần 3: Cài đặt ADOBE MUSE CC 2017

Bài 26: Giới thiệu phần mêm Adobe Muse CC 2017 – why và how
00:05:50
Bài 27: Cài đặt
00:05:00

Phần 4: Cơ bản về ADOBE MUSE qua bài tập 1

Bài 28: Giới thiệu bài tập số 1
00:02:20
Bài 29: Setup cơ bản trong Adobe Muse và cách chạy thử file trong muse
00:14:47
Bài 30: Sử dụng font thế nào, dùng icon font thế nào trong Muse
00:11:42
Bài 31: Tóm tắt kiến thức
00:14:47
Bài 32: Tạo trang company và link tương tác
00:05:44
Bài 33: Tạo menu điều hướng trong Muse thế nào
00:07:13
Bài 34: Hoàn thiện web đầu tiên với việc sử dụng master page
00:07:13

Phần 5: Giới thiệu thiết kế WIREFRAME

Bài 35: Định nghĩa wireframe – what – why – how
00:08:57
Bài 36: Học thiết kế wireframe qua bài tập
00:04:25

Phần 6: Thực hành thiết kế WIREFRAME qua bài tập

Bài 37: Cài đặt ban đầu cho thiết kế wireframe
00:05:35
Bài 38: Xử lý master page
00:09:47
Bài 39: Xử lý trang chủ
00:09:50
Bài 40: Xử lý trang chủ – P2
00:07:59
Bài 41: Xử lý trang Giới thiệu
00:07:04
Bài 42: Thiết kế trang gói dịch vụ
00:06:04
Bài 43: Sử dụng nhiều trang master thế nào
00:02:49
Bài 44: Tạo menu đa cấp cho việc chuyển đổi các trang wireframe
00:05:09
Bài 45: Tổng kết về thiết kế wireframe
00:04:32

Phần 7: Thiết kế thành phần Menu trong ADOBE MUSE

Bài 46: Giới thiệu các thành phần UX
00:05:29
Bài 47: Cách thiết kế menu cố định khi cuộn chuột
00:12:39
Bài 48: Cách thiết kế menu cố định trái và phải
00:05:45

Phần 8: Thiết kế hiệu ứng tương tác cuộn chuột trên ADOBE MUSE

Bài 49: Cách thiết kế hiệu ứng tương tác khi cuộn chuột
00:10:34
Bài 50: Áp dụng scroll UX cho bài tập thực tế
00:13:45

Phần 9: Thể hiện hiệu ứng FIX BACKGROUND và LIGHTBOX trên ADOBE MUSE

Bài 51: Thiết kế hiệu ứng fix background
00:09:24
Bài 52: Thiết kế hiệu ứng lightbox
00:09:33

Phần 10: Giới thiệu về thiết kế RESPONSIVE trong ADBOE MUSE qua bài thực hành

Bài 53: Thiết kế thành UI-UX – Thiết kế responsive trong Adobe Muse 2017
00:06:43
Bài 54: Thiết kế responsive – phương pháp số 1
00:10:10
Bài 55: Thiết kế responsive – phương pháp số 2 – Adaptive
00:08:16

Phần 11: Phương pháp thiết kế menu RESPONSIVE trong MUSE

Bài 56: Thiết kế menu responsive – phần 1
00:04:19
Bài 57: Thiết kế menu responsive – phần 2
00:05:29
Bài 58: Thiết kế menu responsive – phần 3
00:09:54

Phần 12: Phương pháp thiết kế hiệu ứng trượt trong ADOBE MUSE

Bài 59: Thiết kế hiệu ứng trượt của landing page thế nào
00:04:41
Bài 60: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 1
00:09:10
Bài 61: Thực hành thiết kế hiệu ứng trượt cho landing page – phần 2
00:07:05

Phần 13: Thiết kế hiệu ứng tương tác kiểu HOVER bằng GRAPHIC STYLE TRONG MUSE

Bài 62: Thiết kế các hiệu ứng tương tác kiểu hover
00:06:18
Bài 63: Thực hành với graphic style trong Muse
00:13:08
Bài 64: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P1
00:09:25
Bài 65: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P2
00:03:52
Bài 66: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P3
00:07:30
Bài 67: Thực hành thiết kế hiệu ứng hover bằng graphic style và lightbox – P4
00:09:46

Phần 14: Hiệu ứng tương tác nâng cao qua bài tập thực hành

Bài 68: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 1
00:06:07
Bài 69: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 2
00:11:13
Bài 70: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 3
00:03:24
Bài 71: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 4
00:07:03
Bài 72: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 5
00:08:15
Bài 73: Thực hành thiết kế tương tác nâng cao – Phần 6
00:03:34

Phần 15: Kết nối ADOBE PHOTOSHOP và ADOBE MUSE CC 2017

Phần 16: Thực hành với các tính năng thiết kế UX sẵn có trong MUSE

Phần 17: Thực hành ADOBE MUSE CC 2017 qua project thực tế

Phần 18: Giới thiệu và cài đặt ADOBE EXPERIENCE CC 2017

Phần 19: Làm quen với ADOBE EXPERIENCE CC 2017 qua bài thực hành

Phần 20: Thiết kế ứng dụng trên ADOBE EXPERIENCE CC

Phần 21: Thiết kế ứng dụng đọc tên trên ADOBE EXPRIENCE CC

Bài 112: Giới thiệu bài tập 3 . thiết kế App đọc tin trên iphone
00:02:08
Bài 113: Vẽ phần Top của ứng dụng
00:11:22
Bài 114: Thiết kế phần slide cho banner
00:09:16
Bài 115: Sử dụng Repeat grid thiết kế phần giao diện đọc tin
00:07:10
Bài 116: Sử dụng Scroll cho thiết kế phần giao diện đọc tin
00:04:54
Bài 117: Xử lý phân trang bằng Repeat Grid
00:03:31
Bài 118: Thiết kế footer
00:04:28
Bài 119: thiết kế thanh tìm kiếm
00:07:04
Bài 120: Cách sử dụng font awesome cho tất cả icon trong Adobe xd
00:08:02
Bài 121: Thiết kế menu chi tiết cho ứng dụng
00:07:42
Bài 122: Xử lý phần điều hướng cho Menu bằng prototype
00:02:46
Bài 123: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin
00:08:13
Bài 124: Thiết kế giao diện trang chi tiết đọc tin – Phần 2
00:12:01
Bài 125: Điều hướng cho ứng dụng bằng prototype
00:08:23
Bài 126: Xuất bản App
00:05:29

Giảng viên

Nguyễn Đức Việt

Tốt nghiệp đại học Bách Khoa Hà Nội, khóa 49, khoa Công nghệ phần mềm.

Giảng viên Thiết kế web tại FPT – Arena.

Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và làm việc trong lĩnh vực thiết kế web, anh đã đào tạo hàng nghìn học viên đã tốt nghiệp và làm việc trong lĩnh vực thiết kế, đặc biệt là thiết kế web chuyên nghiệp.

Tham gia rất nhiều dự án web cho FPT và các dự án về thiết kế web dựa trên ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở.

Học viên đánh giá khóa học

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học