ASP.NET và Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

Giảng viên khóa học: Trương Minh Tuấn

Bài giảng: 60 bài học/ 10 giờ 22 phút
Học viên đăng ký: 72
Giá gốc: 600.000VNĐ
Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 21/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động”

Với khoá học “ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động“, bạn sẽ được hướng dẫn triển khai từng bước để tạo một website hoàn chỉnh.

Khóa học cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình .NET trên nền tảng ASP.NET WebForm.

Với những kiến thức mang tính thực hành và sự hướng dẫn trực tuyến bằng Video, Học viên sẽ có thể áp dụng ngay những gì đã học vào thực tế;

Khóa họ̣c sử dụng công cụ Visual Studio, Framework mới nhất.

Làm tiền đề cho việc tự học nâng cao về .NET đặc biệt là ứng dụng ASP.NET MVC, ASP.NET Core

Nội dung khóa học

Phần 1: KIẾN THỨC CƠ BẢN VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 1: Giới thiệu khóa học
00:21:23
Bài 2: Giới thiệu về SQL Server: Cài đặt, Backup, Restore database
00:28:38
Bài 3: Truy vấn Lọc dữ liệu SELECT
00:06:48
Bài 4: Truy vấn Thêm mới dữ liệu INSERT
00:08:07
Bài 5: Truy vấn Cập nhật dữ liệu UPDATE
00:05:24
Bài 6: Truy vấn Xoá dữ liệu DELETE
00:04:55
Bài 7: Làm việc với VIEW
00:03:37
Bài 8: Làm việc với STORE PROCEDURE
00:08:24

Phần 2: Kiến trúc ADO.NET và cách làm việc với SQL Server

Bài 9: Giới thiệu về kiến trúc ADO.NET
00:05:23
Bài 10: Kiến trúc ADO.NET
00:04:33
Bài 11: Đối tượng SQLConnection
00:08:17
Bài 12: Đối tượng Command
00:07:16
Bài 13: Đối tượng SQLDataReader
00:04:14
Bài 14: Làm việc với tham số Parameter
00:05:28
Bài 15: Xây dựng lớp dùng chung SQLDB trong Visual Studio
00:07:22

Phần 3: Giới thiệu về môi trường làm việc của ASP.NET

Bài 16: Giới thiệu về ứng dụng web ASP.NET
00:10:26
Bài 17: Làm việc với ứng dụng ASP.NET
00:05:15
Bài 18: Đặc điểm của ứng dụng ASP.NET
00:05:21
Bài 19: Hình thức để xây dựng ứng dụng web ASP.NET
00:08:59
Bài 20: Cấu trúc web ASP.NET
00:03:20
Bài 21: Xây dựng ứng dụng Hello ASP.NET sử dụng Visual Studio .NET
00:04:43

Phần 4: Xây dựng ứng dụng Web sử dụng HTML, Server Control

Bài 22: Làm việc với HTML Control trong Visual Studio
00:10:20
Bài 23: Làm việc với Server Control trong Visual Studio
00:07:14

Phần 5: Các đối tượng tiện ích khi lập trình website với ASP.NET

Bài 24: Làm việc với Đối tượng Request trong ASP.NET
00:08:21
Bài 25: Làm việc với Đối tượng Response trong ASP.NET
00:06:59
Bài 26: Làm việc với Đối tượng Session trong ASP.NET
00:04:32
Bài 27: Làm việc với Đối tượng Cookie trong ASP.NET
00:09:11

Phần 6: UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng

Bài 28: Giới thiệu UserControl trong ứntg dụng ASP.NET
00:05:55
Bài 29: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng
00:09:46
Bài 30: Kiến trúc web CMS với UserControl và ứng dụng để xây dựng những điều khiển riêng
00:12:06

Phần 7: ASP.NET và cơ sở dữ liệu

Bài 31: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh
00:14:02
Bài 32: Xây dựng quy trình quản lý dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu hoàn chỉnh (P2)
00:14:10

Phần 8: MÔ TẢ BÀI TOÁN DOANH NGHIỆP

Bài 33: Giới thiệu bài toán doanh nghiệp thực tế
00:04:16
Bài 34: Phân tích bài toán và ra cơ sở dữ liệu cho ứng dụng web
00:04:26

Phần 9: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ QUẢN TRỊ

Bài 35: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị
00:08:25
Bài 36: Xây dựng cấu trúc Phân hệ quản trị (P2)
00:15:41
Bài 37: Làm việc với mô hình Layer trong ứng dụng web ASP.NET
00:09:08
Bài 38: Tính năng Tin tức – Hiển thị dữ liệu
00:14:42
Bài 39: Tính năng Tin tức – Thêm mới dữ liệu
00:11:59
Bài 40: Tính năng Tin tức – Cập nhật dữ liệu
00:19:22
Bài 41: Tính năng Tin tức – Xóa dữ liệu
00:05:47
Bài 42: Tính năng Tin tức – Làm việc với FreeTextBox để biên tập nội dung
00:12:35
Bài 43: Tính năng Tài khoản – Đăng ký Tài khoản
00:11:04
Bài 44: Tính năng Tài khoản – Đăng nhập tài khoản
00:18:33
Bài 45: Hoàn thiện website với Cascading Style Sheets (CSS)
00:12:38

Phần 10: BACKEND – XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB PHÂN HỆ HIỂN THỊ

Bài 46: Giới thiệu cấu trúc web doanh nghiệp trong ứng dụng ASP.NET
00:10:25
Bài 47: Giới thiệu Bootstrap và cách làm việc trong website ASP.NET
00:09:57
Bài 48: Triển khai Layout website doanh nghiệp
00:13:40
Bài 49: Xây dựng Header, Footer trong web ASP.NET
00:12:34
Bài 50: Xây dựng Module Tin tức
00:19:34
Bài 51: Xây dựng Module Tin tức – Chi tiết Tin tức
00:14:56
Bài 52: Xây dựng Module Sản phẩm – Danh mục Sản phẩm
00:09:32
Bài 53: Xây dựng Module Sản phẩm – Sản phẩm NEW,HOT
00:18:29
Bài 54: Xây dựng Module Sản phẩm – Xem chi tiết sản phẩm
00:21:13
Bài 55: Xây dựng Module Giỏ hàng
00:23:35
Bài 56: Xây dựng Module Giỏ hàng – Thêm mới Giỏ hàng
00:14:39
Bài 57: Xây dựng Module Giỏ hàng – Xóa Giỏ hàng
00:07:32
Bài 58: Hoàn chỉnh Website phân hệ hiển thị
00:14:06

Phần 11: Hoàn chỉnh ứng dụng web ASP.NET

Bài 59: Xuất bản web ASP.NET, và cài đặt IIS Web Server
00:06:59
Bài 60: Triển khai website trên Hosting internert
00:06:40

Giảng viên

Giảng viên khóa học: ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động
Giảng viên khóa học: ASP.NET và xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng website động

TRƯƠNG MINH TUẤN

a Software Engineer, Fullstack Developer, Writer

Co-Founder/CEO at BEST SOLUTIONS Co.,Ltd

Chief Technical Officer at BEST SOLUTIONS Co.,Ltd

Speaker at BEST SOLUTIONS Co.,Ltd

Blog: http://truongminhtuan.info

Site: http://bestsolutions.vn

Youtube: /tieudinhtuan

Facebook: /tuan.tieudinh

Email: ifsoft@live.com

Học viên đánh giá khóa học

Học viên đánh giá khóa học online

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học