IELTS nền tảng 5.0 P1

Giảng viên khóa học: Alphabooks

Bài giảng: 66 bài học/ 09 giờ 20 phút
Học viên đăng ký: 31
Giá gốc: 600.000VNĐ
Ưu đãi còn: 360.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 25/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “IELTS nền tảng 5.0 P1”

Khóa học IELTS nền tảng 5.0 P1 (Nghe – đọc), Giảng viên Nguyệt Ca cung cấp cho người học kiến thức toàn diện về dạng bài thi IELTS, tạo nền tảng vững chắc để sau khi kết thúc khóa học người học có thể sở hữu một khối kiến thức và kĩ năng thực hành làm bài thi IELTS ở mức độ thang điểm 5.0

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần từ vựng cơ bản theo chủ đề, nằm trong bài học, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học. Các bài tập thực hành được lồng ghép với các chủ đề phổ biến trong bài thi IELTS. Giáo viên hướng dẫn, phân tích cách làm bài, và đáp án chi tiết.

Nội dung khóa học

Phần 1: Định dạng bài thi Nghe hiểu

Bài 1: Giới thiệu định dạng bài thi Nghe hiểu
00:09:45
Bài 2: Tourism Form completion – Sentence completion (p1)
00:10:39
Bài 3: Tourism Form completion – Sentence completion (p2)
00:11:27
Bài 4: People: Note completion – Predicting the answer (P1)
00:06:51
Bài 5: People: Note completion – Predicting the answer (P2)
00:08:18
Bài 6: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P1)
00:05:52
Bài 7: Travel and Transportation: Labelling diagram – Listening for synonyms (P2)
00:03:25
Bài 8: Techonology: Table completion – Multiple choice (P1)
00:09:57
Bài 9: Techonology: Table completion – Multiple choice (P2)
00:08:37
Bài 10: Animals Understanding agreement – Matching (P1)
00:06:19
Bài 11: Animals Understanding agreement – Matching (P2)
00:07:54
Bài 12: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P1)
00:07:38
Bài 13: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P2)
00:06:20
Bài 14: Study abroad: Form filling – Table & note completion (P3)
00:06:07
Bài 15: Job & career: Flowchart completion
00:14:17
Bài 16: Medicine & Health: Multiple choice
00:12:47
Bài 17: Advertisement: Classification
00:14:05
Bài 18: Family & Society: Matching P1
00:08:36
Bài 19: Family & Society: Matching P2
00:09:28
Bài 20: Crime & Punishment: Note completion – Matching P1
00:07:38
Bài 21: Crime & Punishment: Note completion – Matching P2
00:07:17
Bài 22: Crime & Punishment: Note completion – Matching P3
00:06:49
Bài 23: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P1
00:10:29
Bài 24: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P2
00:08:59
Bài 25: Environment & Population: Matching – Flowchart completion P3
00:09:51
Bài 26: Communication: Multiple choice – Note completion P1
00:03:45
Bài 27: Communication: Multiple choice – Note completion P2
00:04:49
Bài 28: Communication: Multiple choice – Note completion P3
00:07:55
Bài 29: Communication: Multiple choice – Note completion P4
00:05:37
Bài 30: Communication: Multiple choice – Note completion P5
00:05:41
Bài 31: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P1
00:08:30
Bài 32: Culture & Entertainment: Labelling plans and maps P2
00:07:26
Bài 33: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P1
00:10:35
Bài 34: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P2
00:04:33
Bài 35: Producers & Customers: Choosing multiple items in a list – Summary completion P3
00:08:34
Bài 36: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P1
00:12:22
Bài 37: Modern life’s problems: Short answers – Sentence completion P2
00:09:05
Bài 38: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P1
00:12:32
Bài 39: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P2
00:08:19
Bài 40: Mind & Intelligence: Summary completion – Multiple choice with more than 1 option P3
00:06:10

Phần 2: Định dạng bài thi Đọc hiểu

Bài 41: Giới thiệu định dạng bài thi Đọc hiểu
00:06:32
Bài 42: Tourism Table completion – Matchin features
00:09:55
Bài 43: People Flowchart completion – Short answer question
00:10:22
Bài 44: Travel and Transportation: Labelling diagram – Matching headings
00:09:15
Bài 45: Techonology Sentence completion – Matching
00:10:51
Bài 46: Animals Sentence completion – Pick form a list
00:10:38
Bài 47: Study abroad: Skimming – Prediction – Multiple choice
00:11:35
Bài 48: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P1
00:07:05
Bài 49: Job & career Scanning – Guessing meaning from context – T/F/NG P2
00:08:15
Bài 50: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P1
00:07:15
Bài 51: Medicine & Health: Classification – Multiple choice P2
00:08:12
Bài 52: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P1
00:08:12
Bài 53: Advertisement: Note completon – Matching headings to passages P2
00:06:40
Bài 54: Family & Society: Scanning – Short answer questions P1
00:07:46
Bài 55: Family & Society: Scanning – Short answer questions P2
00:07:46
Bài 56: Crime & Punishment: Skimming – Sentence completion – Y/N/NG
00:09:15
Bài 57: Environment & Population: Sentence completion – Matching headings P1
00:07:21
Bài 58: Environment & Population: Sentence completion – Matching heading P2
00:07:51
Bài 59: Happiness: Summary completion – Multiple choice
00:12:08
Bài 60: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P1
00:06:36
Bài 61: Culture & Entertainment: Locating information – Matching information and features P2
00:07:39
Bài 62: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P1
00:09:46
Bài 63: Producers & Customers: Reading for the main idea – Summary completion P2
00:07:29
Bài 64: Modern life’s problems: Prediction – Guessing meaning from context – Short answers
00:12:25
Bài 65: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P1
00:08:44
Bài 66: Mind & Intelligence: Table completion – Note completion P2
00:05:52

Giảng viên

Alphabooks

Alphabooks – Knowledge is power.

Thành lập ngày 21/1/2005, đến nay Alpha Books đã trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu tại Việt Nam về mảng sách quản trị kinh doanh và giáo dục, tư duy.

Alpha Books không ngừng lớn mạnh với nhiều dòng sách mới và trở thành người bạn thân thiết của hàng triệu độc giả Việt Nam.

Học viên đánh giá khóa học

IELTS nền tảng 5.0 P1
Nhận xét khóa học: IELTS nền tảng 5.0 P1

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học