Luyện Thi Topik I

Giảng viên khóa học: Châu Thùy Trang

Bài giảng: 75 bài học/ 07 giờ 43 phút
Học viên đăng ký: 97
Giá gốc: 900.000VNĐ
Ưu đãi còn: 540.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 23/11/2019)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Giới thiệu khóa học “Luyện Thi Topik I”

Nếu bạn đang có dự định đi du học Hàn Quốc hoặc làm việc tại các Công ty Hàn Quốc thì kì thi năng lực tiếng Hàn TOPIK vô cùng quan trọng và cần thiết. TOPIK là chứng chỉ duy nhất được thừa nhận trên toàn thế giới về năng lực tiếng Hàn, là điều kiện cơ bản để có thể nhập quốc tịch Hàn Quốc, xin việc, làm việc tại Hàn Quốc.

Bạn đang lo lắng vì kì thi Topik I sắp tới mà bạn chưa ôn luyện ? Hay do bận rộn bạn không sắp xếp được thời gian đến trung tâm luyện thi? Bạn chưa tìm được phương pháp ôn luyện tiếng Hàn phù hợp? Khóa học “Luyện Thi Topik I”  chính là giải pháp tối ưu dành cho bạn, giúp bạn tiết kệm thời gian, chi phí học tập, ôn luyện. Khóa học sẽ giúp bạn ôn lại một số từ vựng cần nắm khi thi Topik I, ôn lại tất cả các cấu trúc ngữ pháp khi thi Topik I, đặc biệt là luyện giải đề thi với 16 dạng câu thường gặp trong Topik I.

Giảng viên Châu Thùy Trang tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ trường Đại học Hannam, có 6 năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Hàn sẽ giúp bạn ôn luyện và chuẩn bị tốt nhất cho kì thi Topik I.

Nội dung khóa học

Phần 1: Từ vựng thường gặp trong Topik 1

Bài 1: 명사 Danh từ
00:18:06
Bài 2: 양사 Lượng từ
00:03:10
Bài 3: 동사 Động từ
00:12:13
Bài 4: 형용사 Tính Từ
00:04:00
Bài 5: 부사 Trạng từ
00:03:57
Bài 6: 접속사 – 의문대명사 / Liên từ – Đại từ nghi vấn
00:01:31
Bài 7: 수- 대명사 Số đếm- Đại từ
00:01:37

Phần 2: Ngữ Pháp Cần Biết trong Topik 1

Bài 8: V + -고 싶다 Muốn
00:02:29
Bài 9: V + -지 못하다 = 못 + V Không thể
00:01:58
Bài 10: V + – (으)ㄹ게요 Sẽ
00:02:17
Bài 11: V + – (으)ㄹ 수 있다 Có thể .. / V + – (으)ㄹ 수 없다 Không thể
00:02:47
Bài 12: V/A + -(으)ㄹ 것이다 Sẽ
00:03:21
Bài 13: V + -(으)려고 하다 Dự định
00:05:52
Bài 14: N + -(이)군요 / A + -군요 / V + -는군요.
00:02:49
Bài 15: V –고 있다 Đang
00:02:15
Bài 16: V –어/아/야 겠다 Chắc tôi phải
00:01:52
Bài 17: V/A-지 않다 = 안 +V/A Không
00:03:15
Bài 18: -(으)ㄴ/는/ -(으)ㄹ 것 같다 Dự đoán (chắc là, có lẻ, hình như)
00:05:32
Bài 19: V + -아/어/해 보다 Làm thử việc gì đó
00:03:36
Bài 20: -(으)면 좋겠어요 Nếu… thì tốt quá
00:02:16
Bài 21: -기로 하다 Quyết định.
00:03:01
Bài 22: V + -(으)ㄴ 적이 있다V + -(으)ㄴ 적이 없다. Đã từng/ chưa từng
00:02:16
Bài 23: V+ – 는 중이다 Đang….
00:01:19
Bài 24: V + -지 말아야 하다V + -지 않아야 하다 Đừng nên / Không nên
00:01:45
Bài 25: V+ (으)ㄹ 줄 알다V+ (으)ㄹ 줄 모르다 Biết cách/ Không biết cách làm gì đó
00:02:52
Bài 26: N + 만 Chỉ… thôi ·······
00:00:43
Bài 27: N+ 와/과, N+ 하고, N + (이)랑 Và, với N ··
00:00:00
Bài 28: -도 Cũng ······
00:01:21
Bài 29: -마다 Mỗi ·
00:01:10
Bài 30: -(으)ㄹ 때 Khi ······
00:01:22
Bài 31: -(으)로 ·····
00:02:35
Bài 32: N -(이)나 Hoặc, hay ····
00:01:33
Bài 33: N -보다 ··············
00:01:20
Bài 34: A -게 Một cách ··············
00:01:21
Bài 35: N 부터 ~ N 까지 Từ… đến…
00:02:14
Bài 36: N –처럼 Như ··
00:01:47
Bài 37: Cách sử dụng trợ từ – 이/가 ····
00:04:42
Bài 38: Phân biệt -이/가 /은/는 ·····
00:02:28
Bài 39: Trợ từ – 을/를 ·······
00:02:29
Bài 40: V/A + -아/어/여서 Rồi, và / vì…nên ········
00:03:03
Bài 41: V/A –기 때문에Nguyên nhân – Kết quả
00:02:01
Bài 42: V/A- (으)니까 Do, vì, là vì…
00:02:58
Bài 43: – 고 Và ···········
00:01:11
Bài 44: V -(으)려면 Nếu muốn ····
00:00:58
Bài 45: V+ -는데, A+ -(으)ㄴ데 Nhưng…/ giới thiệu bối cảnh, tình huống.
00:04:40
Bài 46: V – (으)려고 Để ·······
00:00:40
Bài 47: V/A -(으)면 Nếu
00:00:37
Bài 48: -지만 Nhưng ·
00:00:51
Bài 49: -(으)면서 Vừa.. Vừa ···
00:00:42
Bài 50: V -(으)러 가다/오다 đến (đâu đó) để (làm gì)
00:03:28
Bài 51: V/A -거나 Hoặc/ hay là ················
00:01:45
Bài 52: V + -기 전에, N + 전에 Trước khi ·····
00:01:19
Bài 53: V + – (으)ㄴ 후에, N + 후에 Sau khi.. ··
00:02:16
Bài 54: Bất quy tắc ‘으’ ········
00:02:46
Bài 55: Bất quy tắc ‘ㄷ’ ···
00:05:26
Bài 56: Bất quy tắc ‘ㅂ’ ······
00:06:36
Bài 57: Bất qui tắc “르” ·····
00:06:00
Bài 58: Bất quy tắc ‘ㅅ’ ·······
00:02:57
Bài 59: Bất quy tắc ‘ㅎ’ ····
00:03:16

Phần 3: Luyện kỹ năng giải đề

Bài 60: Dạng 1 : Hãy chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì?
00:07:46
Bài 61: Dạng 2 : Hãy chọn nội dung thích hợp nhất điền vào chỗ trống.
00:10:17
Bài 62: Dạng 3 : Chọn câu không đúng.
00:15:52
Bài 63: Dạng 4 : Chọn câu giống với nội dung trên.
00:13:45
Bài 64: Dạng 5 : Chọn suy nghĩ trọng tâm.
00:14:53
Bài 65: Dạng 6 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:18:04
Bài 66: Dạng 7 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn xem nội dung trên nói về chủ đề gì?
00:20:07
Bài 67: Dạng 8 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:20:52
Bài 68: Dạng 9 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:21:25
Bài 69: Dạng 10 : Sắp xếp câu theo thứ tự.
00:17:06
Bài 70: Dạng 11 : Điền câu văn vào chỗ trống thích hợp + Chọn câu có cùng nội dung.
00:19:04
Bài 71: Dạng 12 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:34:18
Bài 72: Dạng 13 : Hãy chọn ra mục đích viết thư + chọn câu có cùng nội dung.
00:21:49
Bài 73: Dạng 14 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:23:32
Bài 74: Dạng 15 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:07:02
Bài 75: Dạng 16 : Hãy chọn câu thích hợp điền vào chỗ trống ( ㄱ ) + chọn câu có cùng nội dung.
00:22:55

Giảng viên

Giảng viên khóa học: Luyện Thi Topik I Giảng viên khóa học: Luyện Thi Topik I

Châu Thùy Trang

Hiện đang công tác giảng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn cho đối tượng người Hàn và người Việt.

Kinh nghiệm dạy học đã được 6 năm dạy song ngữ tiếng Hàn và tiếng Việt.

Với số lượng học viên hơn 100 em đã theo mình học qua skype. Và hơn 30,000 bạn đang theo dõi học tiếng Hàn qua facebook.

  • Tốt nghiệp khoa Hàn Quốc Ngữ tại trường Đại học Hannam
  • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt tại Trường Đại Học Vì Dân tại Daejeon được 3 năm
  • Kinh nghiệm dạy Tiếng Việt online qua mạng 1 năm.
  • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn tại Trung tâm Gia đình Đa văn hóa được 3 năm
  • Kinh nghiệm dạy tiếng Hàn online qua skype được 6 năm.
  • Biên dịch phim tài liệu cho Đài truyền hình SBS
  • Thông dịch tại Viện kiểm Sát , Tòa án thành phố Daejeon.
  • Tác giả của quyển Vui học Tiếng Hàn với Châu Thùy Trang, Cẩm nang luyện thi Topik 1 và Topik 2.

Học viên đánh giá khóa học

Luyện Thi Topik I
Đánh giá khóa học: Luyện Thi Topik I

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học