Lập trình LinQ

Giảng viên khóa học: TRẦN DUY THANH

Bài giảng: 71 bài học/ 18 giờ 45 phút
Học viên đăng ký: 129
Giá gốc: 700.000VNĐ
Ưu đãi còn: 299.000 VNĐ
(Giảm 40% áp dụng đến 28/02/2020)
Combo khóa học siêu rẻ


>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Đối tượng đào tạo

 • Bất cứ ai muốn học lập trình ứng dụng
 • Những ai đã học toàn tập ngôn ngữ lập trình C# và lập trình Winform 10 ứng dụng
 • Những người chưa biết gì, yêu thích lĩnh vực lập trình C# – LinQ
 • Sinh viên không học CNTT muốn tìm cơ hội việc làm khác trong lĩnh vực công nghệ thông tin

Giới thiệu khóa học “Lập trình LinQ”

 • Bạn muốn học lập trình C#?
 • Bạn tốn quá nhiều thời gian cho việc học lập trình?
 • Bạn đang gặp khó khăn trong việc thao tác xử lý, chuỗi mảng, thiết kế giao diện?

Khóa học “Lập trình LinQ toàn tập” sẽ cung cấp trọn bộ kiến thức từ cơ bản đến nâng cao của lập trình C# , học viên có thể tạo ra một ứng dụng C# hoàn chỉnh sau khi hoàn thành khóa học

 • Cung cấp những cơ hội thực hành tạo ứng dụng C# ngay trong quá trình học
 • Sau khi hoàn thành khóa học, có thể xin việc vào các công ty sử dụng công nghệ .Net
 • Làm chủ LinQ: Linq to object, Linq to SQL
 • Khóa họ̣c sử dụng những công cụ, Framework mới nhất.
 • Sử dụng Extension method
 • Các kiến thức về lập trình hướng đối tượng trong C#
 • Xử lý chuỗi, mảng, collections
 • Sử dụng thuần thục các control khi thiết kế giao diện
 • Khả năng gỡ lỗi và kiểm soát biệt lệ
 • Kết nối và tương tác cơ sở dữ liệu với Micrsoft SQL Server
 • Triển khai được mô hình đa tầng
 • Đóng gói được ứng dụng để xuất bản cho khách hàng

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu về LINQ

Bài 1: Giới thiệu về LINQ
00:06:19
Bài 2: Hệ sinh thái của LINQ
00:08:03
Bài 3: Cài đặt và sử dụng Visual Studio 2017
00:26:43

Phần 2: Các kỹ thuật xử lý trong LINQ

Bài 4: Generics
00:26:13
Bài 5: Implicitly Typed Variables
00:13:09
Bài 6: Object Initializers
00:08:45
Bài 7: Anonymous Types
00:13:07
Bài 8: Extension Methods
00:27:25
Bài 9: Delegate
00:28:41
Bài 10: Lambda Expressions
00:13:59
Bài 11: Các loại Cú pháp trong LinQ
00:10:37
Bài 12: Deferred execution và lazy loading
00:11:37
Bài 13: Bài tập rèn luyện-Kỹ thuật LinQ
00:16:31

Phần 3: Các hàm duyệt, kiểm tra và tìm kiếm trong LinQ

Bài 14: Foreach
00:18:53
Bài 15: Exists
00:16:33
Bài 16: Find
00:16:38
Bài 17: FindAll
00:18:03
Bài 18: FindIndex
00:21:01
Bài 19: FindLast
00:18:49
Bài 20: FindLastIndex
00:15:31
Bài 21: RemoveAll
00:15:17
Bài 22: TrueForAll
00:18:28

Phần 4: Các hàm lọc và phân trang trong LinQ

Bài 23: Select
00:13:40
Bài 24: Where
00:11:59
Bài 25: OrderBy/OrderByDescending
00:22:28
Bài 26: OfType
00:17:21
Bài 27: All
00:07:36
Bài 28: Any
00:11:40
Bài 29: Max, Min
00:06:09
Bài 30: FirstOrDefault
00:13:29
Bài 31: Skip
00:08:46
Bài 32: Skipwhile
00:11:41
Bài 33: Take
00:21:19
Bài 34: TakeWhile
00:07:10
Bài 35: ToArray
00:04:32
Bài 36: ToDictionary
00:07:53
Bài 37: ToList
00:06:37
Bài 38: Bài tập rèn luyện-Quản lý sản phẩm
00:53:38

Phần 5: Giới thiệu LinQ to SQL

Bài 39: LinQ to SQL là gì
00:07:41
Bài 40: Cài đặt và sử dụng Microsoft SQL Server
00:38:32
Bài 41: Cách tạo DataContext và kết nối cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server
00:16:08

Phần 6: Truy vấn dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 42: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Method Syntax
00:11:21
Bài 43: Truy vấn danh sách Sản phẩm-Query Syntax
00:09:03
Bài 44: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Method Syntax
00:10:33
Bài 45: Tìm danh sách Sản phẩm có đơn giá [a … b]-Query Syntax
00:10:51
Bài 46: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Method Syntax
00:15:07
Bài 47: Truy vấn chi tiết sản phẩm-Query Syntax
00:12:32
Bài 48: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Method Syntax
00:07:52
Bài 49: Truy vấn toàn bộ danh sách Danh mục-Query Syntax
00:06:29
Bài 50: Truy vấn chi tiết Danh mục-Method Syntax
00:14:05
Bài 51: Truy vấn chi tiết Danh mục-Query Syntax
00:10:46
Bài 52: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Method Syntax
00:13:50
Bài 53: Truy vấn danh sách sản phẩm theo danh mục-Query Syntax
00:20:34

Phần 7: Thay đổi dữ liệu với LinQ to SQL

Bài 54: Cách lưu mới một Danh mục
00:14:24
Bài 55: Cách lưu mới một Sản phẩm
00:19:50
Bài 56: Cách lưu mới nhiều Sản phẩm
00:18:53
Bài 57: Cập nhật Sản phẩm
00:14:25
Bài 58: Cập nhật Danh mục
00:11:46
Bài 59: Xóa một Sản phẩm
00:10:24
Bài 60: Xóa một Danh mục
00:11:45
Bài 61: Xóa nhiều Sản phẩm
00:12:08

Phần 8: Sử dụng Store Procedure

Bài 62: Triệu gọi Store Procedure – Lấy chi tiết sản phẩm
00:16:52
Bài 63: Triệu gọi Store Procedure – Lấy toàn bộ sản phẩm
00:07:54
Bài 64: Triệu gọi Store Procedure – Thêm sản phẩm
00:14:51
Bài 65: Triệu gọi Store Procedure – Cập nhật giá
00:16:26
Bài 66: Triệu gọi Store Procedure – Xóa Sản phẩm
00:10:17
Bài 67: Tìm kiếm và sắp xếp dữ liệu với LinQ
00:20:33
Bài 68: Chọn lọc các thuộc tính cần thiết khi truy vấn
00:10:02

Phần 9: Các bài tập rèn luyện

Bài 69: Bài tập rèn luyện Tổng hợp Quản Lý Sản Phẩm
00:47:09
Bài 70: Bài tập rèn luyện-Quản Lý Sách
01:03:52
Bài 71: Danh Sách Các Bài tập tự rèn luyện
00:02:31

Giảng viên

 

Giảng viên khóa học: Lập trình Linq
Giảng viên khóa học: Lập trình Linq

 

Giảng viên: Trần Duy Thanh

Về giảng dạy (từ năm 2009):

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học máy tính tốt nghiệp đại học quốc gia TP.HCM, Đại học Công Nghệ Thông Tin

 • Các trường đã và đang giảng dạy:
 • Đại Học Công Nghiệp TP.HCM
 • Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (trưởng bộ môn công nghệ phần mềm)
 • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM – Trung Tâm Tin Học
 • Đại Học Kinh Tế – Luật

Về doanh nghiệp (từ năm 2005):

Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh tổng hợp, Đại học Kinh Tế TP.HCM. Kỹ sư khoa học máy tính, Đại học Công Nghiệp TP.HCM

 • Cổ đông công ty Cổ Phần Hưng Gia Sài Gòn
 • Chức Vụ: Giám Đốc Chiến Lược
 • Công ty KIC (http://kicthermal.com/)
 • Kỹ sư phần mềm (System Profiling) – tham gia nhiều dự án lớn của công ty

Dự án khoa học cấp Đại Học Quốc Gia:

Tham gia làm dự án khoa học cấp đại học quốc gia, thời gian thực hiện 2013-2015, tên dự án khoa học “Xây dựng hệ thống phân tích mạng xã hội theo chủ đề và ứng dụng vào mạng xã hội trong trường Đại học”, mã số B2013-26-02, xếp loại tốt, nghiệm thu ngày 10/12/2015

Học viên đánh giá khóa học

lap trinh linq
Đánh giá khóa học: Lập trình Linq

Quyền lợi học viên trong khóa học online này

Được học đi học lại, học mọi lúc mọi nơi.
Được đặt câu hỏi cho giảng viên, trao đổi cùng các học viên khác trong phần “thảo luận” khóa.
Được giảng viên hỗ trợ trực tiếp thông qua nhóm Facebook, giao lưu cùng những học viên khác trên nhóm.
Giảng viên có thể tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến hoặc trực tiếp.
Được hoàn trả 100% học phí nếu nội dung khóa học không như mong đợi.
Mua một lần học trọn đời.
Đã có hơn 120.000 học viên đăng ký trên toàn hệ thống.
Ưu đãi giảm từ 20% đến 50% trực tiếp vào giá.
Giá các khóa học trên hệ thống chỉ từ 200,000 VNĐ

>>> Đăng ký học thử khóa học >>>

Chia sẻ khóa học